Aktuellt

Sjösättning 2017

Inlagt 21 april, 2017


 

 • Frukost serveras från och med 9:00,
 • Upprop 9:50,
 • Sjösättningen börjar 10:00,
 • Sjösättningsfesten börjar så fort som möjligt!

Städkvällar

8:e och 12:e maj,
båda kvällarna börjar 18:00!

Lilla Skratten

Inlagt 10 april, 2017

Seniorträff

Inlagt 7 april, 2017

Seniorer
Seniorträff för alla gamla gäddvikare (oavsett ålder!). Det bjuds på ärtsoppa och punsch, säkert kryddad med lite ljug …

Torsdagen den 11 maj, klockan 13:00, i vårt klubbhus.

Häng på, boka bord! Hälsar Johnne och Gun, som vill ha din anmälan senast 5 maj!
Johnne 08-720 40 03
Gun 070-441 91 94

PS. Vid ev trapp-problem fixar vi färja över viken. DS.

Seglarläger 2017

Inlagt 5 april, 2017

Ledare

Vill du vara med att få lägret 2017 att bli verklighet? Fyll i en intresseanmälan.

Lägret behöver fler ledare och personer som hjälper till med förberedelserna! Tipsa alla du känner. Det är sommarens bästa vecka!

Lägerdeltagare

Läs inbjudan. Anmälan sker via formulär online.

För frågor kontakta juniorverksamheten@gaddviken.se.

Bojiläggning

Inlagt 4 april, 2017


Sista dag för besiktning av bojutrustning: Lördag 8/4!

Bojiläggning: Söndag 9/4 med start kl 09:00.

Läs dokumentet » SSG Bojiläggning 2017

Kallelse

Inlagt 22 mars, 2017

Kallelse till medlemsmöte våren 2017

Tid: Torsdagen den 6 april kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor från årsmötet: Val av klubbmästare
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Yachter in
  4. Yachter ut
 8. Motioner
  Förslag till stadgeändringar från sittande styrelse (se nedan).
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Det bör ligga i varje sann ‘Gäddvikares’ intresse att närvara på sällskapets sammanträden. Försumma ej medlemsmötet med dess viktiga beslut.
Ur kallelse 1964

Stadgeändringar

§ 15. Flaggreglemente

Mom.1. Varje i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerad yacht skall föra sällskapets standert eller flagga, annan yacht får inte föra sällskapets emblem.

Tillägget att ‘annan yacht får inte föra sällskapets emblem’ tas upp för andra gången.

REGELKVÄLL med PUB

Inlagt 21 mars, 2017

Kappseglare, blivande kappseglare och övriga intresserade i Gäddis.

Torsdagen den 23 mars klockan 19 i klubbhuset
kommer vi att gå igenom kappseglingsreglerna enligt KSR 2017. Vi tar upp frågor avseende vanliga situationer på kappseglingsbanan, vid starten, vid märkena, vid hinder, vid möte med andra båtar, osv. Allt i första hand på grundläggande nivå, men även erfarna kappseglare kan plocka upp en och annan nyhet.

Det kommer finnas öl och enklare förtäring till försäljning, allt till humana priser som vanligt.

Välkomna !
Vi i kappseglingskommittén.

Det är dags nu !

Inlagt 19 mars, 2017

NFBKs årsmöte 2017

Inlagt 16 mars, 2017

Utdrag från Nacka Förenade Båtklubbars årsmöte 2017
Årsmötet hölls 2017-02-23 med 18 röstberättigande båtklubbar representerade.

 1. Styrelsens förslag att ta bort depositionen på Härsö bastunyckel.
  Årsmötet godkände förslaget. Medlemmar i NFBK som önskar lämna tillbaks nyckeln kommer att få tillbaks depositionen fram till den 31 december.
 1. Val av valberedning 2017
  Årsmötet beslöt att Lars Hultman blir Valberedningens ordförande och sammankallande. Årsmötet beslutade vidare att samtliga ordförande ska förse Valberedningens Ordförande med kandidater för kommande 4-årsperiod. Det är viktigt med långsiktighet och att slussa in kandidater över en 2 – 4-års period för att komma in i styrelsearbetet.
 1. Rapport från Miljögruppen, arrendegruppen och Härsögruppen
  Kommunen vill formulera om arrendekontrakten, att arrendet ska ha ett marknadsmässigt pris och att samtliga klubbar går från att vara ideella till att vara ekonomiska föreningar. Målsättningen är att komma överens om en mall som gäller alla båtklubbar i kommunen. Vi kan varken acceptera vissa formuleringar i förslaget eller att byta organisationsform. NFBK’s miljö-/arrendegrupp har möten med kommunens tjänstemän och politiker.

  Årsmötet beslutade att samtliga klubbar registrerar antalet båtar i ett webbformulär. Informationen gäller; segelbåt/motorbåt, längd x bredd, fast toalett ja/nej, bottenmålning med/utan tillsatser. Bakgrunden till beslutet är bl.a. att ge kommunen förutsättningar att planera för toatömningsstationer och båttvättar.

  Härsögruppen söker frivilliga som kan tänka sig att lägga lite extra tid på att Härsö hålls i trim. Följande aktiviteter är planerade: Städdag den 20/5, gemensam sillunch (Nacka BK arrangerar) den 3/6, Midsommarfirande den 23-25/6, kräftskiva den 12/8.

» Läs hela protokollet

Årsfest anmälan

Inlagt 5 mars, 2017

Årsfesten närmar sig med stormsteg!

När? 18:00 den 18:e mars

Var? Kulturfyren, Skeppsholmen

Vad? SegelSällskapet Gäddvikens årsfest! Fördrink, mingel, trerättersmiddag med vin, uppträdanden, prisutdelning, sång, dans och bar.

Hur? Anmälan görs via PG 52540-2.
375 kr för vuxna, 150 kr för barn

Sista anmälningsdag är 13/3.
SvenskaSjo_banner928x240