Aktuellt

E-mail-adresser

Inlagt 14 maj, 2017


Enligt stadgarna ska kallelse till möte sändas med post eller e-post till medlemmarna senast 10 dagar före mötet. Det åligger varje medlem att informera kassören om sin e-post-adress – eller att sådan saknas varvid papperskopia skickas.

» Här lämnar du din adress!

OBS: Vi skapar en maillista på det här sättet!
De som redan har lämnat sin adress på annat sätt behöver göra det en gång till här, för att komma med i listan för utskick!

Riddarfjärdsregattan

Inlagt 8 augusti, 2017

Nu är det dags!

Den 3 och 4 september seglas GYS Riddarfjärdsregatta på Riddarfjärden igen!
 
» Läs här!
 

Stänga Skratten

Inlagt 8 augusti, 2017

Kallelse till medlemsmöte

Inlagt 31 juli, 2017

Kallelse till medlemsmöte hösten 2017

Tid: Torsdagen den 14 september kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Yachter in
  4. Yachter ut
 8. Motioner
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
  1. Fyllnadsval av hamnfogde
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Gäddiseskadern 2017

Inlagt 21 juni, 2017

Boka redan nu in vecka 29 för årets Gäddiseskader, samling söndagen den 16 juli på Härsö.

I år siktar vi mot månen så kanske kommer vi till Trosa 🙂

(För nytillkomna Gäddvikare så vill jag bara tala om att eskadern har alltid haft målet att komma till Trosa men inte lyckats. Det viktiga med eskadern är att umgås och att äta en sillunch – minst.)

Ta chansen att segla tillsammans med ”Årets Veteranbåt”!

Välkomna!
Tor med Ninni
tf Eskaderchef.

Yachtmatrikeln

Inlagt 20 juni, 2017


 
Yachtmatrikeln finns i fortsättningen under den lösenordsskyddade sidan
/ Hamnen / För medlemmar.
Härmed kan den hållas bättre uppdaterad.

Skicka gärna kompletteringar till webredaktören!

NFBK-enkät

Inlagt 12 juni, 2017

Enkäten är stängd och »här finns resutatet för Gäddis.

En enkät har skickats ut till samtliga båtklubbar som är anslutna till NFBK. Syftet är att hjälpa Nacka kommun att få en överblick på båtbeståndet för att bättre kunna planera för framtiden map toatömning, bottentvätt, spolplattor etc. Undersökningen är helt anonym. Varje medlem bör fylla i uppgifter om sin egen båt senast den 30 maj 2017.

Du som har en yacht i SSGs hamn kan använda den här länken till enkäten.

Årets veteranbåt

Inlagt 3 juni, 2017


Skärgårdsmässans pris till årets veteranbåt 2017 gick till Tor Hedvall med Sk55 Ninni!

Midsommar på Lilla Skratten 23/6

Inlagt 26 maj, 2017


 
En gammal tradition är att tillsammans fira midsommar på klubbholmen.

Vi reser midsommarstång, leker, dansar, äter och festar.

Det kan förekomma försäljning av strömmingsmackor beroende på tillgång.

På Midsommardagen stärker vi oss med en sillunch.

Midsommar på Härsö

Inlagt 25 maj, 2017

NFBK firar midsommar på Härsö som vanligt.

Midsommarstången kläs och det blir dans, musik och spel. Vem blir årets hästskomästare? Vi hoppas att trätrallen och det stora partytältet kommer på plats, då kan vi trots lite regn ändå fira midsommar bara vindarna är rätt.

Som vanligt är firandet väderberoende men information om detta kommer att finnas på www.nfbk.se och så kan ni själva hålla koll på vädret naturligtvis. Blir det vindar från den nordliga kvadranten är dessvärre Härsö inte det bästa stället att ligga på.

Teddy Jansson och Härsögruppen hälsar alla hjärtligt välkomna.

SvenskaSjo_banner928x240