Aktuellt

Bryggtillskott

Inlagt 22 maj, 2016

En ny brygga har angjort hamnen:DSC_0822

Borsttvätt av båtbotten i vattnet

Inlagt 14 maj, 2016

boatwasher
Borsttvätt är en giftfri antifoulingmetod som ersätter behovet av bottenmålning på våren och tvätt av båtbotten vid höstupptagningen. Närmaste båttvätt finns hos Nacka Båtklubb.

» Läs mer!

För närvarande stängt för säsongen, öppnar åter i juni.

Städdag på Härsö

Inlagt 9 maj, 2016

harso
NFBK’s klubbholme Härsö (N 59, 12, 53 / O 18, 25,21) är en pärla bara några få distansminuter från våra klubbhamnar. Nu behöver vi hjälp på Härsö med att modernisera de två utedassen vi har. Vi har dessutom städdagar på Härsö den 21-22/5 då vi krattar och plockar pinnar samt lagar det som är trasigt.

Anmälan sker till Teddy Jansson teddy@telia.com eller på mobilnummer 070-378 53 22. Teddy är ansvarig för Härsögruppen.

Inbjudan

Inlagt 30 april, 2016

Kappsegling
 

Segel Sällskapet Gäddviken
inbjuder till


Boo Fyr – Lilla Skratten

lördag 4 juni 2016
En familjekappsegling för SRS Kölbåt

» Inbjudan 2016

Parkeringen

Inlagt 26 mars, 2016

pMindre Mera Mindre goda nyheter!

Enligt ny skyltning är det parkeringsförbud på hela parkeringen utom markerade platser, som får användas av alla.

Anmälan seglarläger 2016

Inlagt 25 mars, 2016

Inbjudan till 2016 seglarläger 2016.

Anmälan kan göras antingen

Kallelse till medlemsmöte våren 2016

Inlagt 20 mars, 2016

Tid: 7:e april kl. 19:00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

 
Föredragningslista

 1. Mötets öppnande

 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordningKallelse
 6. Bordlagda frågor från årsmötet (Ingen fråga bordlades).
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Båtar in
  4. Båtar ut
 8. Motioner
  1. »Av styrelsen föreslagen stadgeändring
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Årsfesten 2016

Inlagt 3 mars, 2016

kolskjulet

Slå klackarna i golvet!!

IMG_1450 (2)Längst ut på Kastellholmen i gott sällskap med Briggen Tre Kronor ligger fina Kolskjulet där årsfesten i år går av stapeln. Underhållning som vanlig med husbandet – The Big Rockets.

OBS ! OBS ! OBS ! ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

För intresserade är det visning av Briggen Tre Kronor kl 17:30!

Så välkomna på fest till Kolskjulet på Örlogsvägen 11 på Kastellholmen den 19:e mars klockan 18:00. Buss 65 från Centralen stannar vid Kastellholmsbron.

Vi önskar av er 380 kr för fördrink, middag med vin och kaffe, att sättas in på SSGs plusgiro 5 25 40-2 (skriv namn i meddelandefältet).

För påfyllning i glaset håller bar Gomseglet naturligtvis öppet.

Boka in den 19/3

Välkommen!
Anmälan senast 14/3 till henedb@gmail.com / 0736-237916, Henrik Edberg
Meddela här allergier och eventuell specialkost.

Regelspel

Inlagt 12 februari, 2016

Regelspel
Nu kappseglingsrävar kan ni kolla era regelkunskaper här:

Kallelse till årsmöte

Inlagt 12 januari, 2016

KallelseDu kallas härmed till årsmöte i
Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 11 februari 2016, klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande

 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

  • Styrelsen föreslår maximerat arvode till 995sek för styrelsemedlemmar för att anpassa arvodet till gällande skatteregler. Beslut fattas av årsmötet.

  • Utskrift av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset.

Valberedningens förslag

Styrelsen
på tur att väljas förslag
Ordförande Bo Willén nyval
Vice ordförande Gabriel Dahlbäck nyval
Kassör Maria Nordin nyval
Tillsyn Holmen Pia Barkstedt nyval
Ledare juniorverks. Jonas Lindberg nyval
Suppleant Carolina de la Fé nyval
 
Funktionärer
på tur att väljas förslag
Vice hamnfogde Björn Andersson
Tomas Fredin
nyval
nyval
Båtvårdsman Nils Fergell nyval
Vaktchef Jacob Hagberg nyval
Övriga funktionärer omval

Välkomna!
Styrelsen SSG

SvenskaSjo_banner928x240