Aktuellt

REGELKVÄLL med PUB

Inlagt 21 mars, 2017

Kappseglare, blivande kappseglare och övriga intresserade i Gäddis.

Torsdagen den 23 mars klockan 19 i klubbhuset
kommer vi att gå igenom kappseglingsreglerna enligt KSR 2017. Vi tar upp frågor avseende vanliga situationer på kappseglingsbanan, vid starten, vid märkena, vid hinder, vid möte med andra båtar, osv. Allt i första hand på grundläggande nivå, men även erfarna kappseglare kan plocka upp en och annan nyhet.

Det kommer finnas öl och enklare förtäring till försäljning, allt till humana priser som vanligt.

Välkomna !
Vi i kappseglingskommittén.

Det är dags nu !

Inlagt 19 mars, 2017

NFBKs årsmöte 2017

Inlagt 16 mars, 2017

Utdrag från Nacka Förenade Båtklubbars årsmöte 2017
Årsmötet hölls 2017-02-23 med 18 röstberättigande båtklubbar representerade.

 1. Styrelsens förslag att ta bort depositionen på Härsö bastunyckel.
  Årsmötet godkände förslaget. Medlemmar i NFBK som önskar lämna tillbaks nyckeln kommer att få tillbaks depositionen fram till den 31 december.
 1. Val av valberedning 2017
  Årsmötet beslöt att Lars Hultman blir Valberedningens ordförande och sammankallande. Årsmötet beslutade vidare att samtliga ordförande ska förse Valberedningens Ordförande med kandidater för kommande 4-årsperiod. Det är viktigt med långsiktighet och att slussa in kandidater över en 2 – 4-års period för att komma in i styrelsearbetet.
 1. Rapport från Miljögruppen, arrendegruppen och Härsögruppen
  Kommunen vill formulera om arrendekontrakten, att arrendet ska ha ett marknadsmässigt pris och att samtliga klubbar går från att vara ideella till att vara ekonomiska föreningar. Målsättningen är att komma överens om en mall som gäller alla båtklubbar i kommunen. Vi kan varken acceptera vissa formuleringar i förslaget eller att byta organisationsform. NFBK’s miljö-/arrendegrupp har möten med kommunens tjänstemän och politiker.

  Årsmötet beslutade att samtliga klubbar registrerar antalet båtar i ett webbformulär. Informationen gäller; segelbåt/motorbåt, längd x bredd, fast toalett ja/nej, bottenmålning med/utan tillsatser. Bakgrunden till beslutet är bl.a. att ge kommunen förutsättningar att planera för toatömningsstationer och båttvättar.

  Härsögruppen söker frivilliga som kan tänka sig att lägga lite extra tid på att Härsö hålls i trim. Följande aktiviteter är planerade: Städdag den 20/5, gemensam sillunch (Nacka BK arrangerar) den 3/6, Midsommarfirande den 23-25/6, kräftskiva den 12/8.

» Läs hela protokollet

Årsfest anmälan

Inlagt 5 mars, 2017

Årsfesten närmar sig med stormsteg!

När? 18:00 den 18:e mars

Var? Kulturfyren, Skeppsholmen

Vad? SegelSällskapet Gäddvikens årsfest! Fördrink, mingel, trerättersmiddag med vin, uppträdanden, prisutdelning, sång, dans och bar.

Hur? Anmälan görs via PG 52540-2.
375 kr för vuxna, 150 kr för barn

Sista anmälningsdag är 13/3.

Vårstämning

Inlagt 4 mars, 2017


 
Nu är det vår i luften och hög tid för Vårrustning !

Kallelse

Inlagt 3 mars, 2017

Kallelse till medlemsmöte våren 2017

Tid: Torsdagen den 6 april kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor från årsmötet: Val av klubbmästare
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Yachter in
  4. Yachter ut
 8. Motioner
  Förslag till stadgeändringar från sittande styrelse (se nedan).
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Det bör ligga i varje sann ‘Gäddvikares’ intresse att närvara på sällskapets sammanträden. Försumma ej medlemsmötet med dess viktiga beslut.
Ur kallelse 1964

Stadgeändringar

Sällskapet har en lite rörig budget, där medlemmarna på årsmötet bestämmer utgifterna för det pågående verksamhetsåret och avgifterna (=inkomsterna) för det kommande. För att bringa ordning i detta föreslår styrelsen att inbetalning av avgifter senareläggs till efter årsmötet, så att utgifter och inkomster bestäms för samma verksamhetsår. Detta fordrar en ändring av stadgarna:

§ 6. Avgifter

Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet för det kommande verksamhetsåret bestämmes vid årsmöte. Dock kan å förslag av styrelsen extra avgifter beslutas vid medlemsmöte.

Mom.6 Debiterade avgifter skall erläggas senast 30 november.

Styrelsen föreslår att orden ‘det kommande’ stryks i Mom.1 samt att hela Mom.6 stryks.

Dessutom tar vi upp en ändring i

§ 15. Flaggreglemente

Mom.1. Varje i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerad yacht skall föra sällskapets standert eller flagga, annan yacht får inte föra sällskapets emblem.

Tillägget att ‘annan yacht får inte föra sällskapets emblem’ tas upp för andra gången.

Seglarläger 2017

Inlagt 1 mars, 2017

Ledare

Vill du vara med att få lägret 2017 att bli verklighet? Fyll i en intresseanmälan.

Lägret behöver fler ledare och personer som hjälper till med förberedelserna! Tipsa alla du känner. Det är sommarens bästa vecka!

Lägerdeltagare

Läs inbjudan. Anmälan sker via formulär online.

För frågor kontakta juniorverksamheten@gaddviken.se.

Storstädning

Inlagt 17 februari, 2017


 
Samtliga båtar som legat övergivna i viken har seglat vidare.

Ny väg

Inlagt 16 februari, 2017


 
Den nya fina vägen är tyvärr inte avsedd som nerfart till oss, utan för att dra fram en elkabel.

Städdag på Härsö

Inlagt 9 februari, 2017

 
Lördag den 20 maj städar vi Härsö. Välkomna ut och hjälp oss göra Härsö sommarfint.

På dagordningen står lövkrattning och annat underhåll. Vi kör i gång framåt klockan 10.00.

Enklare förtäring serveras.

p.s Vid dåligt väder ställer vi in – se hemsidan för info d.s

SvenskaSjo_banner928x240