1

Aktuellt !

Uppdaterad 3/2-23

 
» Inbjudan till årets Seglarläger

» Det blir ett årsmöte i år också!

 • Under Årsmötet väljs nya styrelsemedlemmar och funktionärer, det finns fortfarande en lucka – Hamnfogde. Hör av dig till Valberedningen om du vill engagera dig i klubben, och stötta den!
 • Om du inte nyligen har fått ett mejl med kallelse till årsmötet behöver du skicka in din mejladress!

» Elen fungerar på hamnplan!

»Ny hemsida!

»Hamnhörnan

Nacka BKs hamn är stängd för transporter till 8 maj. Efter det har Stene nyckel till vägbommen. Bryggan vid Svindersviks herrgård är stängd för underhåll!

Yachter som utnyttjar bryggplats i hamnen ska ALLTID ha ett både gällande och inskickat försäkringsbevis! »I fortsättningen ska försäkringsbreven lämnas in digitalt!

• För din egen säkerhets skull, anmäl dig till »ICE-förteckningen! (Du måste vara inloggad!)

Seglarläger 2023

Segel Sällskapet Gäddviken inbjuder till seglarläger på L:a Skratten

måndag 3 juli till lördag 8 juli (vecka 27 som alltid)

för dig som är född mellan 2007 – 2014 och kan simma minst 200 meter.

»Inbjudan

Välkomna
Kallelse till årsmöte

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2023 i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 9 februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset eller digitalt deltagande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
  Föreslagen stadgeändring, se nedan
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

7. Balans- och resultaträkning 2022

»Balansrapport 2022-12-31
»Resultatrapport 2022-12-31

9. Styrelsens förslag till budget 2023

Balansräkning Ingående Perioden Utgående
Fritt kapital 34 114 -22 930 11 184
Klubbfond 113 244 0 113 244
Hamnfond 171 661 0 171 661
Nuttens miljöfond 11 896 -11 896 (1) 0
Förutbetalda avg. och skulder 270 478 (2) 0 270 478
Tillgångar 601 393 -34 826 566 567
 
Resultaträkning Intäkter Utgifter Resultat
Klubbgemensamt 119 170 88 000 31 170
Hamnen 111 000 100 000 11 000 (3)
Holmen 30 000 (4) 101 896 -71 896
Juniorverksamhet 91 000 91 000 0
Kappsegling 32 900 38 000 -5 100
Årets resultat 384 070 418 896 -34 826
1. Vindkraftverk på Skratten.
2. Förskottsbetalning av avgifter + nyckeldepositioner.
3. Hamnens bidrag till klubbverksamheten.
4. Resterande RF-bidrag.

»Hela resultatbudgeten

11. Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén mandat till 2024
Vice Ordförande Thomas Borg omval
Sekreterare Johanna Josefsson nyval
Kassör Yvonne Fergell mandat till 2024
Suppleant Charlotta Hermansson fyllnadsval
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Victor Chan tillförordnad 1 år
Holmfogde Inga-Lill Bruno mandat till 2024
Kappseglingsledare Svante Söderlind omval
Juniorledare Tove Söderlind mandat till 2024
Klubbmästare Gunnar Lindstrand omval

12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Robin Böckman mandat till 2024
Slipförman Patrik Stenberg omval 1 år
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval 1 år
omval 1 år
Tillsyningsman Hamnen Stene Bruno omval 1 år
Biträdande Tillsyningsman Holmen Stene Bruno omval 1 år
Båtvårdsman Björn Bruno omval 1 år
Revisorer Mikael Salomonsson
Lars Kjellberg
omval 1 år
nyval 1 år
Revisorssuppleant Mårten Nettelblad nyval 1 år
Repr NFBK Bosse Willén mandat till 2024
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind omval 2 år
Webbredaktör Bosse Willén omval 1 år
Redaktör Gäddviket Inga-Lill Bruno omval 1 år
Vaktchef Thomas Borg omval 2 år
Arkivarie Dorette Leygraf mandat till 2027
Valberedning Lars-Anders Johansson
Sofia Broomé
Andrejs Ljunggren
omval 1 år
 
nyval
nyval

13. Föreslagen stadgeändring

§ 13 Övriga funktionärer och deras åligganden
Nuvarande skrivning:

Mom.7 Tillsyningsmannen för sällskapets arbetsbåtar och segelbåtar åligger:
• att utöva allmän tillsyn och ansvara för att båtarna tas upp, vintertäcks, rustas och sjösätts i behörig ordning,
• att inom given budgetram låta anskaffa färg och annan materiel som han bedömer behövs för båtarna,
• att hos hamnfogde begära hjälp med ovannämnda arbeten, vilka räknas som allmänt arbete enligt “Förordning rörande allmänt arbete”.

För att kunna skriva en utförlig arbetsbeskrivning föreslår vi att §13 mom.7 enligt ovan ges en övergripande formulering med detaljer reglerade i en separat förordning:

Mom.7 Båtvårdsmannen ansvarar för att de arbetsbåtar och segelbåtar som används i sällskapets verksamheter sköts och brukas i enlighet med dokumentet “Förordning rörande Sällskapets båtar”.
ELdat


Elen fungerar igen!

… det var ett “komponentfel” som orsakade överhettning.

Det har varit elavbrott i Gäddis med anledning av ett uppbrunnet elskåp! En elektriker undersökte problemet måndag morgon.

/Victor

 

Foto:
Tove
Seniorträff

2022-års seniorträff har gått av stapeln

Senior
Då byttes ljugarbänken mot Drottning Victorias salong på Sjöhistoriska.

Salongen ”gungade” så ett gäng seglare kom lätt i stämning.

Kära återseenden, många minnen men tiden gick fort. Vi skulle ju äta också innan träffens andliga spis; guidad tur i utställningen Flykten från Baltikum och guidning nere i självaste arkivet.

Vi var 24 seniorer – så himla kul att ni kom – ses snart igen.

Gäddis seniora sektion genom Gun och Johnne
Historiken

Jag har just varit på er hemsida och läst den föredömliga historiken. Vill ge beröm till er som inte glömmer historien i sällskapet och presenterar den så fint på hemsidan. Väldigt intressant!
Eva Berglund-Thörnblom
Intendent Samlingsenheten Sjöhistoriska museet
Ny hemsida

Hemsidan har utsatts för ett synnerligen illvilligt angrepp

(PHP 7.4 är uppdaterat till PHP 8.0)

För att undvika en generalkrasch så är Temat och flera tillägg utbytta.

Detta innebär att en mängd sidor har fått en mindre rolig formatering, eller åtminstone annorlunda. Hör av dig om något inte fungerar eller om det är någon speciell sida som gör extra ont i själen.
Adventskryssning

Adventstur till Lilla Skratten!

Efter några år av uppehåll så försöker vi igen att träffas på Skratten för en traditionell adventskryssning.

Lördagen den 26 november kl 13 träffas vi i Vaxholm (nedanför Magasinet) för utfärd till klubbholmen. Var och en packar sin korg med mat och dryck + en liten julklapp för ca 40 riksdaler.

Återfärd ca 19.00/19.30.
Pris: 200:-/person tur & retur.

O.s.a senast tisdag den 22 november.
Maila mig på yvonne.fergellatteknord.se eller
ring på 073-825 48 48.

Välkomna,
Yvonne

Tomten kom i år ocksåSeniorträff

SSGs seniora sektion bjuder härmed in alla seniorer till höstträff den 1 december.

OBS. Nytt datum för höstens seniorträff. OBS.Senior

Vad händer då? Jo …

 • kl 12 bjuder klubben på lunch på Sjöhistoriska museet.
  Caféet är under reparation så menyn är idag okänd.

 • kl 13-14 blir det exklusiv visning av arkiv och den högaktuella utställningen Flykten från Baltikum.
 • Kl 14 – … möjligheternas eftermiddag; upptäck mer i museet, umgås över en kopp kaffe i caféet….

Gun och Johnne ser fram emot att se er alla igen.
Väl mött torsdag den 1 december.

OSA till någon av oss senast veckan innan – dvs senast 24 november
till Johnne på tel: 08 7204003
till Gun på tel: 070 4419194 eller gun1nilssonatgmail.com
Snoy

Ö6:an Snoy är såld.

Kravellbyggd i furu. Galvade spant.
Löa 9,2 meter
Bredd 2,2 meter
Djupgående 1,4 meter
Deplacementet uppskattat efter ritning och bör vara i trakterna runt 3,2 ton med en kölvikt (järn) på 1,4 ton.

Snoy är i min mening i grund och botten en vacker båt. För att inte hennes skick ska hamna i en negativ spiral i att-göra-listan årligen fylls på måste jag nu söka en annan ägare till båten. Efter många kvällars betänkande är slutsatsen att livspusslet inte går jämnt ut.

Skicket är ok, men det finns att göra. Tidigare renoveringar gällande botten hör dock inte dit men diverse smålagningar men även längre projekt
kan initieras helst redan i år.

För- resp. Storsegel i dugligt skick
Ankare, 7,5 kilo
Utombordare 4-takt
Dränkpump
El för landström/laddning
El-central samt stereo
Gasolkök finns men har inte använt det själv.

Andrejs
Johan

Medlemmen i SSG Johan Lundevall Stenberg lämnade oss efter en lång tids sjukdom den 24 oktober 2022. Johan blev 16 år gammal och var nere i hamnen ganska mycket när han var yngre och jag orkade få ner och upp honom i rullstolen. Sista gången Johan var på besök var i somras. Johan hann även besöka Lilla Skratten med SK30 Ellen III vilket han uppskattade.

Nu seglar Johan vidare på smult vatten och blanka isar.

Pappa
Patrik Stenberg