Historik

Svindersviken 1935

Inför 100-årsjubiléet berättade arkivarie Thomas Skalm om Sällskapets historia: I vårt innehållsrika arkiv finns mängder av intressanta handlingar och vi inleder med historien om Sällskapets bildande och första tid …

Följ länkarna under historik till höger.

Svindersviken1928