Inbjudan

Segel Sällskapet Gäddviken inbjuder till

Resultatflagga

Gäddisregattan 2019

Lilla Skratten, Västra Saxarfjärden
Lördag/söndag 17-18 augusti

En öppen kappsegling för:
IF, M-22, M-30, Nordisk Folkbåt, Smaragd, SK 30, SRS

 1. REGLER
 2. 1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid bryggan på Lilla Skratten.

  1.2 Reglerna för SRS-systemet 2019 gäller. För klass gäller minst tre anmälda sista anmälningsdag.

  1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter ar inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den har regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommitten finner lämpligt.

 3. VILLKOR FÖR ATT DELTAGA
 4. 2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

  2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

  2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

  2.3.2 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 2019-08-12.

  2.3.3 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 2019-08-12

 5. ANMÄLAN
 6. 3.1 Anmälan, samt anmälningsavgift, skall vara SSG tillhanda senast måndag 12:e augusti.

        » Anmälan

  3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnummer och e-postadress samt klubb.

  3.3 Anmälningsavgiften är 400:- (50:- rabatt vid anmälan före 5/8) och sätts in på PG 5 25 40-2.

 7. REGISTRERING
 8. 4.1 Registrering skall göras på tävlingsexpeditionen före 09:00 lördag 17 augusti.
  Seglingsföreskrifter delas ut vid registreringen.

  4.2 Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

  4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommitten instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats for besiktning.

  4.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommitten. Begäran om det ska göras till kappseglingskommitten vid första möjliga tillfälle.

  4.5 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommitten.

 9. TIDSPROGRAM
 10. 5.1 Fredag 16 augusti:
    18:00-24:00 PreSail, puben öppen,
    19:00-21:30 Tävlingsexpeditionen öppen
    Lördag 17 augusti:
    08:00 Purrningsskott och tävlingsexpeditionen öppnar
    09:30 Skepparmöte, Exp. stänger
    11:00 Första varningssignal för bankappseglingarna
    Ca 16:00 After Sail
    19:00 Regattamiddag
    21:00-01:00 Pub och dans
    Söndag 18 augusti:
    08:00 Purrningsskott, tävlingsexpeditionen öppnar
    09:00 Skepparmöte, Exp. stänger
    10:15 Start distanskappsegling
    Snarast After Sail, prisutdelning och avslutning

  5.2 Fyra kappseglingar är planerade.

 11. GENOMFÖRANDE
 12. 6.1 Tre bankappseglingar på lördagen och en distanskappsegling på söndagen.

 13. KAPPSEGLINGSOMRÅDE
 14. 7.1 Bankappseglingen genomförs på Trälhavet.

        Distanskappseglingen har start och mål utanför L:a Skratten.

 15. BANA
 16. 8.1 Lördag: Kryss/läns-bana med offsetboj.

        Söndag: Distansbana ca 10 M.

 1. POÄNGBERÄKNING
 2. 10.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

 3. PRISER
 4. 11.1 Pris delas ut till varje klassegrare samt till totalsegraren enligt SRS. I övrigt ett pris för var femte startande båt i respektive klass. (Max 3:e pris)

 5. STÖDPERSONER
 6. 12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.
   
   
  För ytterligare upplysningar kontakta:

  Jan Jäberg 0764-13 62 20 alt 08-50 22 84 58 (efter kl 18),

  eller

  Mats Byström 070-515 53 36