Arkiv för Valberedningen

Vakanser i SSG’s styrelse inför 2020

Inlagt 30.11.2019

Just nu söker valberedningen med ljus och lanterna efter nya förmågor som vill ta plats i SSG’s styrelse.

Vi behöver två ledamöter – en kassör och en kappseglingsledare tillika representant för SSG i Stockholms Seglarförbund.

Tycker du att någon av dessa roller låter som en spännande utmaning för dig, eller funderar du över vad det skulle innebära för dig att engagera dig som kassör eller kappseglingsledare, så tveka inte att höra av dig till Valberedningen!

Hälsningar från Maria Nordin, Svante Söderlind och Carolina de la Fé

Val av styrelseledamöter och funktionärer 2016

Inlagt 26.02.2016
 

Följande styrelseledamöter har valts av årsmötet:

Ordförande   Bosse Willén
Vice ordförande   Gabriel Dahlbeck
Kassör   Maria Nordin
Tillsyningsman holmen   Pia Barkstedt
Ledare för juniorverksamheten   Jonas Lindberg
Suppleant   Carolina de la Fe
 

… och följande funktionärer har valts:

Vice hamnfogde
Björn Andersson
Thomas Fredin
Slipförman   Patric Stenberg
Biträdande slipförmän
Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
Båtvårdsman   Nils Fergell
Tillsyningsman för hamnen   Stene Bruno
Vaktchef   Jacob Hagberg
Redaktör Gäddviket   Ulrika By
Redaktör Hemsidan   Bosse Willén
Revisorer
Villy Glas
Mikael Sandberg
Revisorssuppleant   Britt-Marie Sagnil
Representant i Nacka förenade båtklubbar Yvonne Fergell
Representant i Stockholms Seglarförbund Jan Jäberg
Valberedning

Gun Nilsson
Sofia Broomé
Johnne Svensson

Val av styrelseledamöter och funktionärer 2015

Inlagt 15.02.2015

Följande styrelseledamöter har valts av årsmötet:

Vice ordförande Bosse Willén
Sekreterare Lars Gradén
Hamnfogde Lars Salomonsson
Klubbmästare Henrik Edberg
Kappseglingsledare Jan Jäberg
 

och följande funktionärer har valts:

Slipförman Patric Stenberg
Biträdande slipförmän
Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
Båtvårdsman Peter Seybolt
Tillsyningsman för hamnen Stene Bruno
Vaktchef   Björn Andersson
Redaktör Gäddviket   Ulrika By
Redaktör Hemsidan   Bosse Willén
Revisorer
Villy Glas
Mikael Sandberg
Revisorssuppleant Britt-Marie Sagnil
Representant i Nacka förenade båtklubbar Yvonne Fergell
Representant i Stockholms Seglarförbund Jan Jäberg
Valberedning

Gun Nilsson
Sofia Broomé
Johnne Svensson

Val av styrelse och funktionärer 2014

Inlagt 14.02.2014

Följande styrelseledamöter har valts av årsmötet:

Ordförande och eskaderchef Jakob Hagberg
Vice ordförande Bosse Willén
Kassör Lars Wallman
Holmfogde Lena Karlsson
Ledare för juniorverksamheten Katarina Svensson
Sekreterare Lars Gradén
Klubbmästare Henrik Edberg
Suppleant Pia Barkstadt
 

och följande funktionärer har valts:

Vice hamnfogdar

William Nordström
Robin Böckman
Bosse Willén
Slipförman Patrik Stenberg
Biträdande slipförmän
Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
Båtvårdsman Peter Seybolt
Tillsyningsman för hamnen Stene Bruno
Revisorer
Villy Glas
Michael Sandberg
Revisorssuppleant Yvonne Fergell
Representant i Nacka förenade båtklubbar Yvonne Fergell
Representant i Stockholms Seglarförbund Jan Jäberg
Valberedning

Gun Nilsson
Margareta Hedsved
Johnne Svensson

SSG behöver adrenalin

Inlagt 27.12.2013

Årsmötet närmar sig snabbt … SSG håller på att tappa styrfarten, raska insatser krävs av volontärer och förslagsgivare för att fylla luckorna i styrelsen. I första hand behövs en vice ordförande och en sekreterare. En blivande kassör kan erbjudas plats som suppleant för att komma in i de ekonomiska rutinerna. I funktionärskåren saknas för närvarande en revisorssuppleant, en bra post för någon med ambition att bli revisor längre fram.
Namnförslag kan lämnas till valberedningen@gaddviken.se.

Ge nytt blod till Gäddviket!

Inlagt 06.11.2013

Ny redaktör sökes enär den gamla tar slut efter Gäddviket nr.2 2014. Till din hjälp har du Tor, som bistår med insamling av texter, och den uttjänte redaktören som kan guida med tips kring det praktiska (layout i datorn och tryckning).

Kom igen och ge det en chans för Gäddvikets fortlevnad!

Val av styrelse o. funktionärer 2013

Inlagt 14.02.2013
Följande styrelseledamöter har valts av årsmötet:
Vice ordförande och vice eskaderchef Jakob Hagberg
Kappseglingsledare Jan Jäberg
Holmfogde Lena Karlsson
Sekreterare Gustaf Holgersson
Klubbmästare Maria Nordin
Hamnfogde Lars Salomonsson
och följande funktionärer har valts:
Slipförman Patrik Stenberg
Biträdande slipförmän
Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
Båtvårdsman Peter Seybolt
Tillsyningsman för hamnen Stene Bruno
Revisorer
Villy Glas
Gunilla Hedman
Revisorssuppleant Yvonne Fergell
Representant i Nacka förenade båtklubbar Yvonne Fergell
Representant i Stockholms Seglarförbund Jan Jäberg
Valberedning

Bosse Willén
Margareta Hedsved
Johnne Svensson

Alla glada, positiva och hjälpsamma gäddvikare …

Inlagt 11.11.2012

Om några månader är det dags igen att välja styrelse och funktionärer, som ställer upp och leder klubben vidare mot 200-årsjubileumet. Det föreligger avsägelse på en av klubbens viktigaste poster, nämligen sekreterare i styrelsen. Sekreteraren är den person som håller ordning på det mesta, som sker i klubben och nödvändig för att klubben ska fungera. Vi hoppas nu att någon/några förstår allvaret i vår vädjan, och ställer upp så SSG även i fortsättningen fungerar som klubb. Ta chansen, kom med i ett vinnande lag!!

18/12: En kandidat finns!

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Inlagt 21.02.2012

EFTERLYSNING!!!

Valberedningen i SSG efterlyser någon (några) som kan och vill ställa upp för klubben, för att åta sig sysslan som Tillsyningsman för klubbholmen ”holmfogde” (Skratten). Vi i valberedningen hade inte någon kandidat att presentera som holmfogde vid årsmötet så sysslan är f. n. vakant.

Därför vädjar vi nu att någon (några) vill ställa upp och åta sig sysslan. Holmen är viktig för oss alla, där försiggår ju de flesta av Gäddis sommaraktiviteter. Vad vi vet så är ju holmen f. n. i gott skick, tack vare tidigare års holmfogdar samt ö-råd, så det bör inte vara alltför jobbigt att ansvara för L. Skratten en period. S.S.G. har ju inte, som en del tycks tro, resurser att låta någon utomstående verksamhet ta hand om skötsel och underhåll av ön. Kom igen nu tjejer och grabbar, visa att vi alla kan hjälpas åt i våran klubb. Vi i valberedningen har i uppdrag att presentera kandidat till holmfogde vid nästa medlemsmöte den 12 april. Kontakta någon av oss i valberedningen för information.

Medlemmar, ställ upp nu så att vi i valberedningen också kan få lite välförtjänt sommarledighet !!

TACK

18/12: En kandidat finns!

Valberedningen informerar

Inlagt 19.02.2012

Under SSG:s årsmöte fredagen den 17 februari 2012 valdes till styrelsen:

 • ordförande  och eskaderchef, 2 år  – Sofia Broomé (nyval)
 • vice ordförande och vice eskaderchef, 1 år – Jakob Hagberg (fyllnadsval)
 • kassör, 2 år – Lars Wallman (omval)
 • kappseglingsledare, 1 år – Jan Jäberg (fyllnadsval)
 • suppleant, 2 år – Henry Holmstrand (nyval)
 • Holmfogdens tjänst är vakant. Mötet ger valberedningen i uppdrag att presentera förslag under medlemsmötet i april. Under tiden ansvarar Ö-rådet för holmen.

I SSG:s styrelse ingår även:

 • sekreterare – Louise Fernstedt
 • klubbmästare – Maria Nordin
 • hamnfogde – Lars Salomonsson

Årsmötet biföll styrelsens förslag om att juniorledaren ska ingå i styrelsen. Det är en stadgeändring som kräver två medlemsmöten för att träda i kraft.

Till funktionärer valdes:

 • ledare för juniorverksamheten, 1 år men om stadgeändringen går igenom blir det 2 år – Katarina Svensson (nyval)
 • arkivarie, 5 år – Tomas Skalm (omval)
 • vice hamnfogdar, 2 år – Robin Böckman, William Nordström och Bo Willén (omval av Robin och Wille, nyval av Bosse).
 • slipförman 1 år – Patrik Stenberg (omval)
 • biträdande slipförmän 1 år – Gunnar Lindstrand och Svante Söderlind (omval)
 • båtvårdsman, 1 år – Peter Seybolt (omval)
 • tillsyningsman för hamnen, 1 år – Rune Matsson, (omval)
 • revisorer, 1 år – Villy Glas och Gunilla Hedman (omval)
 • revisorssuppleant 1 år – Per Ödman (omval)
 • representant i Nacka förenade båtklubbar 1 år – John Svenssson (omval)
 • representant i Stockholms Seglarförbund, 1 år – Jan Jäberg, (nyval)