Kalendarium

SS Gäddviken 2024

Januari

 8Sista manusdag Gäddviket
11Styrelsemöte

Februari

 8Årsmöte
13Fettisdagen

Mars

 4Sista manusdag Gäddviket
 7Styrelsemöte
16Årsfest
20Vårdagjämning
31Påsklunch på hamnplan
31Sista anmälningsdag Seglarlägret

April

11Medlemsmöte
20Bojbesiktning
21Bojiläggning (9:00)
27Sjösättning (10:00)
27Sillsexa
28Sjösättning, reservdag

Maj

 2Kvällsarbete, städning och eldning på hamnplan
18-19 Öppnarhelg på L:a Skratten
20Sista manusdag Gäddviket
25Boo Fyr – Lilla Skratten
intern kappsegling
30Styrelsemöte

Juni

7-9  Veteranbåtsmöte i Wasahamnen
 8Kurres minne
 8Seniorträff på Lillskratten
12Skärgårdsbåtens dag
15Olles Kanna
SYS-kappsegling för klassiska yachter
21Alla yachter påmastade
21Midsommarfirande på L:a Skratten

Juli

30/6 Seglarläger
 -730:e förberedelser, 7:e avrustning
14-20 Gäddiseskader

Augusti

 5Sista dag för avanmälan av vinterplats
12Sista manusdag Gäddviket
17Gäddisregattan, bankapps.
18Gäddisregattan, distanssegling
24Båtklubbarnas dag
31Skärgårdskryssarnas dag

September

 5Styrelsemöte
12Medlemsmöte
14-15 Stängarhelg L:a Skratten
21Förberedande torrsättning (9:00)
 Besiktning stöttor och pallning
21Paketseglingen intern kappsegling

Oktober

 3Styrelsemöte (budgetarbete)
 5Torrsättning (9:00)
 6Torrsättning 2 (9:00)
 7Sista manusdag Gäddviket
10Tjejträff (preliminärt)

November

 2Alla yachter täckta!
 3Höststädning (10:00)
 7Styrelsemöte (budgetarbete)
14Pubafton (preliminärt)
30Advent på L:a Skratten (preliminärt)

December

  5Styrelsemöte
Motioner till årsmöte 2025
lämnas till styrelsen senast 18:30
21Vintersolståndet

 


Med reservation för ev. ändringar:
Styrelse-/medlemsprotokoll gäller.