Kalendarium

Gäddiskalendern 2024

December 2023

  7Styrelsemöte
Motioner till årsmöte 2024
lämnas till styrelsen senast 18:30
22Vintersolståndet

Januari

  8Sista manusdag Gäddviket
11Styrelsemöte

Februari

  8Årsmöte
13Fettisdagen

Mars

  4Sista manusdag Gäddviket
  7Styrelsemöte
16Årsfest (preliminärt)
20Vårdagjämning
31Påsklunch på hamnplan
31Sista anmälningsdag Seglarlägret

April

11Medlemsmöte
20Bojbesiktning
21Bojiläggning (9:00)
27Sjösättning (10:00)
27Sillsexa
28Sjösättning, reservdag
29-3/5 Kvällsarbete, städning och eldning på hamnplan
(2 kvällar per medlem)

Maj

18-19  Öppnarhelg på L:a Skratten
20Sista manusdag Gäddviket
25Boo Fyr – Lilla Skratten
intern kappsegling

Juni

  6Styrelsemöte
7-9  Veteranbåtsmöte i Wasahamnen
  8Kurres minne
12Skärgårdsbåtens dag
21Alla yachter påmastade
21Midsommarfirande på L:a Skratten

Juli

30/6 Seglarläger
  -730:e förberedelser, 7:e avrustning
14-20   Gäddiseskader

Augusti

  5Sista dag för avanmälan av vinterplats
12Sista manusdag Gäddviket
17Gäddisregattan, bankapps.
18Gäddisregattan, distanssegling
24Båtklubbarnas dag
31Skärgårdskryssarnas dag

September

  5Styrelsemöte
12Medlemsmöte
14-15   Stängarhelg L:a Skratten
21Förberedande torrsättning (9:00)
 Besiktning stöttor och pallning
21Paketseglingen intern kappsegling

Oktober

  3Styrelsemöte (budgetarbete)
  5Torrsättning (9:00)
  6Torrsättning 2 (9:00)
  7Sista manusdag Gäddviket
10Tjejträff (preliminärt)

November

  2Alla yachter täckta!
  3Höststädning (10:00)
  6Seniorträff (preliminärt)
  7Styrelsemöte (budgetarbete)
14Pubafton (preliminärt)
30Advent på L:a Skratten (preliminärt)

December

  5Styrelsemöte
Motioner till årsmöte 2025
lämnas till styrelsen senast 18:30
21Vintersolståndet

 


Med reservation för ev. ändringar:
Styrelse-/medlemsprotokoll gäller.