Kalendarium

Gäddiskalendern 2023

Januari

  9Sista manusdag Gäddviket
12Styrelsemöte

Februari

  9Årsmöte
21Fettisdagen

Mars

  2Styrelsemöte
  6Sista manusdag Gäddviket
  2Vårdagjämning
25Årsfest
31Sista anmälningsdag Seglarlägret

April

  2Bojbesiktning
  9Påsklunch på hamnplan
13Medlemsmöte
16Bojiläggning (9:00)
22Sjösättning (10:00)
22Sillsexa
23Sjösättning, reservdag
24-28 Kvällsarbete, städning och eldning på hamnplan
(2 kvällar per medlem)

Maj

20-21  Öppnarhelg på L:a Skratten
22Sista manusdag Gäddviket
27Boo Fyr – Lilla Skratten
intern kappsegling
27-28  Veteranbåtsmöte i Wasahamnen

Juni

  1Styrelsemöte
  7Skärgårdsbåtens dag
5-22   Arbetsdagar på Skratten
9-10   Big Boat Race
10Kurres minne
17-18   Stadshusregattan
23Alla yachter påmastade
23Midsommarfirande på L:a Skratten

Juli

2-9Seglarläger
2:a förberedelser,
9:e avrustning
16-22   Gäddiseskader
31 Sista dag för avanmälan av vinterplats

Augusti

14Sista manusdag Gäddviket
19Gäddisregattan, bankapps.
20Gäddisregattan, distanssegling
26Båtklubbarnas dag

September

  2Skärgårdskryssarnas dag
  7Styrelsemöte
9-10   Stängarhelg L:a Skratten
14Medlemsmöte
16Förberedande torrsättning (9:00)
Besiktning stöttor och pallning
16Paketseglingen intern kappsegling
30Torrsättning (9:00)

Oktober

  1Torrsättning 2 (9:00)
  5Styrelsemöte (budgetarbete)
  9Sista manusdag Gäddviket
12Tjejträff (preliminärt)

November

  1Seniorträff (preliminärt)
  2Styrelsemöte (budgetarbete)
  4Alla yachter täckta!
  5Höststädning (10:00)
  9Pubafton (preliminärt)

December

  2Advent på L:a Skratten (preliminärt)
  7Styrelsemöte
Motioner till årsmöte 2024
lämnas till styrelsen senast 18:30
22Vintersolståndet

 


Med reservation för ev. ändringar:
Styrelse-/medlemsprotokoll gäller.