Dataskyddsförordningen

Så använder vi dina personuppgifter

Segel Sällskapet Gäddviken är enligt Dataskyddsförordningen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som du lämnat i dina ansökningar och av dig gjorda anmälningar om ändringar.

 • Genom att bli medlem samtycker du till att dina uppgifter används till att administrera ditt medlemskap.
 • Dina uppgifter kan lagras på Google Forms, vilket innebär överföring av personupp­gifter till tredje land (USA räknas som tredje land).
 • Det kan publiceras bilder och personuppgifter på anslagstavlor, i Gäddviket, på hemsidan och på sociala medier.
 • Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.
 • Du har rätt att få ett utdrag ur medlemsregistret och att få dina uppgifter rättade eller raderade.
 • Dina uppgifter sparas så länge du är medlem och högst ett år efter att ditt medlemskap upphört.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta Sällskapets sekreterare. Vårdnadshavare ska ge sitt samtycke i samband med registrering av personuppgifter som rör barn under 16 år.

Sällskapet kan komma att behandla följande personuppgifter om dig: namn, födelsedatum, bostadsadress, mejladress, telefonnummer, typ av medlemskap och yachtuppgifter. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret:

 • Utskick av fakturor.
 • Medlemsmatrikel samt yachtregister.
 • Medlemsutskick såsom kallelser till möten, aktiviteter, etc.
 • Diverse listor över båtplatser, vakthållning, etc.
 • Utskick av Gäddviket.

Mer om Dataskyddsförordningen finns att läsa på
www.datainspektionen.se.