Förordningar

Utöver våra stadgar regleras SSGs verksamhet i klubbhamnen av förordningar, vilka bestäms av Sällskapets styrelse: