Aktuellt

Senaste Nytt !

Uppdaterat 7 januari, 2021

 

• Årets medlemsmatrikel är nu inlagd under Medlemsinformation / För medlemmar. Påpeka gärna fel och brister!

• Alla yachter som ligger vid sällskapets bryggor ska förtöjas med tillförlitliga fjädrande förtöjningar till bryggan samt dubbla linor till bojen när avståndet mellan halkiparna överstiger 0,5m.

• En uppdaterad version av Gäddis Yachtmatrikel är nu inlagd under Medlemsinformation / För medlemmar. Påpeka gärna fel och brister!

• Passar storseglet sämre än vanligt i år? Tyyne och Satu saknar sitt storsegel, har du något tips eller storsegel till en Folkbåt att erbjuda så tar Satu gärna emot!

• Sillsexan senarelagd, firas den 18:e september, i samband med Förberedande Torrsättning och Paketkappseglingen!

» Från och med i år ska försäkringsbreven lämnas in digitalt!

• Länk till »SSG-arkivet i Stadsarkivet.

Glöm inte att lämna din nya mejl-adress när du ändrat den!
Ett antal medlemmar får inte klubbinformation längre, eftersom deras mejl studsar.

Var gör jag det? Jo, under E-mail-info lite längre upp till höger!

e-Hamnhörnan

Uppdaterat 25 april, 2021

Hej alla Gäddvikare

Nu sätter vi punkt för bryggprojektet!

Mastskjulen har nog aldrig varit rakare! Tack till alla som har hjälpt till, utan er hade det aldrig gått. Extra tack till alla arbetsledare, Patrik, Robin, Lasse S, Peter och Jacob, för er kreativitet och engagemang. Dessutom visade ni prov på att lagarbete inte bara handlar om att leda sitt eget lag, utan att det är lika viktigt med synkronisering mellan lagen, fantastisk bra jobbat! Vill även ge en extra klapp på ryggen till Patrik som klev fram och drog lite extra för projektet.

Några som inte fått jobba lika mycket med bryggprojektet kommer att bli kontaktade av Gun för att hjälpa mig/Gun med att göra i ordning bommarna till jollarna vi har under seglarlägret. Vi behöver din hjälp! Försök ta er tid för det. Tack på förhand!

Vi har dessutom lite arbete kvar med städning runt bryggan och med att återställa masthyllorna i skjulen. Detta spar jag till hösten, vilket innebär att jag kommer att kalla till en eller två extra arbetskvällar under september.

Sofia hjälper mig med att inventera ägarskapet till skåpen på hamnplanen och i verkstan. Var beredd på att hon kontaktar er, så håll koll på ditt/dina skåpnummer när hon frågar.

Ha en underbar seglarsommar så ses vi till hösten!

Victor

Några rubriker:

 • Hur att förtöja i Gäddviken!
  Ni ska alla ha fått en uppmaning via SMS om dubbla bojlinor. Ni som är berörda, åtgärda det genast!!!

 • Villy Glas säljer sin båt Lady Fia, en Birdie 24, till ett bra pris. Känner du någon som vill ta över henne så hör av dig till mig, Bosse.
 • Nycklar
  Gäddis låssystem är utbytt, medlemmar kan byta sin gamla nyckel till en ny på Lilla Skratten under sommaren.

 • Sillsexan är senarelagd pga pandemin, den kommer att firas på kvällen efter Förberedande i höst!
 • Glöm inte att gå nattvakt – enligt nattvaktslistan.
 • Alla yachter ska vara påmastade senast 25:e juni!!

Victor, Hamnfogde SSG
Gäddiseskadern

Uppdaterat 18 april, 2021

Inbjudan till
Gäddiseskadern 2021

Samling på Härsö söndagen den 11 juli.

Skepparmöte på bryggan på måndag klockan 09:00 då vi lägger upp planen för årets eskader, allt beroende på förmåga, väder och humör.

Medtag glatt humör, en bra båt och ingredienser för en sillunch!

Naturligtvis följer vi de folkhälsoregler som gäller vid tillfället!

Välkomna!

Tor Hedvall
t.f. Eskaderledare

Boo Fyr – Lilla Skratten

Uppdaterat 17 april, 2021

Text

Gäddvikare! Vi seglar årets första interna kappsegling Boo Fyr – Lilla Skratten lördag 29 maj, med Start från Härsö.

Samling vid Härsö Lördag 29/5 kl. 9:00, ca 27 nm distansbana därifrån till Lilla Skratten, ”After sail” och prisutdelning med bl a nyttopriser på Lilla Skratten, som vanligt.

Anmälan senast torsdag 27/5 via tel 073-563 40 63 (Svante), 0764-13 62 20 (Janne), mejl kappsegling@gaddviken.se eller på lista i klubbhuset. Anmälningsavgift 165:- insättes på Pg 52540-2 i samband med anmälan (medlemmar i SSG 145:-, dras på årsräkningen)

Anmäl er nu så att vi blir riktigt många båtar!

Kappseglingskommitén

Öppnarhelg på Lilla Skratten

Uppdaterat 16 april, 2021

Morgonvy


Vi öppnar klubbholmen helgen 15-16 maj, men det går att hjälpa till redan från den 12:e.

Ju fler vi blir desto trevligare, vi är utomhus mest hela tiden och följer FHMs rekommendationer.

Som vanligt bjuder klubben på lunch, så anmäl din närvaro via

✉ holmfogdenatgaddviken.se
☎ 070-559 14 90

senast måndag den 10:e maj 2021!!

Passa på att byta din klubbnyckel på samma gång!

Välkomna,
Holmfogden

utrustning som ska transporteras till holmen

Sjösättning 2021

Uppdaterat 16 april, 2021

Sjösättningen lördagen 24:e april börjar kl.10.00.

OBS! OBS! OBS!

• I dessa pandemitider är det givetvis viktigt att vi tar ansvar och gör vad vi kan för att minska på smittspridningen, men ändå får våra båtar sjösatta.
– Frukosten kommer att serveras så Covid19-säkrad som möjligt, den dukas fram och serveras av klubbmästaren från kl.9:30. Lunch och fika får var och en ordna själv.
– Det finns förslag på användning av munskydd, med det är frivillig. Använd om du känner dig tryggare, låt bli annars!
– i övrigt lyssnar vi på herr Tegnell. Håll avstånd och sånt där …
För dispens eller frånvaro/avvikelse, vänligen kontakta Jacob Hagberg som är TF Hamnfogde t o m sjösättningen.

• Vi byter låssystem i hamnen och på Lilla Skratten. Nycklarna är försenade, bytet senareläggs!
– Inga-Lill kommer att byta låskolvarna i hamnen under sjösättningen.
– Nycklar kan bytas ut redan från fredag em, för dem som vill.
– På öppnarhelgen kan man byta nycklar ute på Lilla Skratten.
– Under sommaren har Inga-Lill nycklar med sig på Skratten för icke hamnliggare som kommer dit.

• Följande ska också göras innan sjösättningen:
1. Ha städat under båten och rent från täckställning INNAN vi börjar på lördag.
2. Ta foto på pallningen under kölen så ni vet vilket pallvirke ni behöver spara till höstens torrsättning.
3. Märk din båt för kuddarna på slipvagnen, så slipper ni tänka på det till hösten. Det är så mycket lättare att göra det nu än när båten är i sjön.
4. Ha egna tampar i för och akter, minst lika långa som båten, på lördag.
5. Alla träbåtar ska ha en fungerande dränkpump, tejpa om det behövs men smartare är att lägga våta trasor redan idag.
6. Om du inte har ett gällande försäkringsbrev i pärmen, skicka in det enligt instruktion på hemsidan och i hamnförordningen innan sjösättning.
7. Hissa flaggan.

Hälsningar,
Victor

Kallelse till Årsmöte 2021

Uppdaterat 12 mars, 2021

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2021 och vårens Medlemsmöte
i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 15 april klockan 19:00
Plats: OBS: Endast digitalt möte !

Vi följer FHMs direktiv och håller ett digitalt möte. Styrelsen träffas i klubbhuset och övriga medlemmar kan delta via Skype, troligen. Anmäl att du vill vara med så skickar vi en länk innan mötet.
✉ ordforanden at gaddviken.se

Eftersom vi har ställt in årsfesten, där vi brukar ha prisutdelning, förlägger vi årets prisutdelningen till det digitala medlemsmötet.
Kappseglingskommittén.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. » Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga

  Föreslagna stadgeändringar, se nedan

 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

Medlemsmöte

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Uteslutningar
 7. Diskussion om klubbens verksamheter!
 8. Övriga frågor
 9. Prisutdelning
 10. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

Ekonomi

» Resultatrapport 2020

» Balansrapport 2020

» Budget2021

• Funktionärsarvoden föreslås förbli oförändrade.

• Medlemsavgiften föreslås höjd till 580:-

• Hamnavgiften föreslås sänkt till 105:-/kvm

Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén mandat till 2022
Vice Ordförande Thomas Borg omval 2 år
Sekreterare Pontus Waltré nyval 2 år
Kassör Yvonne Fergell fyllnadsval 1 år
Suppleant Johanna Josefsson fyllnadsval 1 år
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Victor Chan nyval 2 år
Holmfogde Inga-Lill Bruno mandat till 2022
Kappseglingsledare     Svante Söderlind nyval 2 år
Juniorledare Tove Söderlind fyllnadsval 1 år
Klubbmästare Gunnar Lindstrand     omval 2 år

Valberedningens förslag till övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Robin Böckman fyllnadsval 1 år
Slipförman Patrik Stenberg omval 1 år
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval 1 år
Tillsyningsman Hamnen Stene Bruno omval 1 år
Biträdande Tillsyningsman Holmen Stene Bruno omval 1 år
Båtvårdsman Björn Bruno nyval 1 år
Revisor Mikael Salomonsson omval 1 år
Revisor Gustav Björklund-Larsen nyval 1 år
Revisorssuppleant Inger Callemo omval 1 år
Repr NFBK Bosse Willén mandat till 2022
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind nyval 2 år
Webbredaktör Bosse Willén omval 1 år
Redaktör Gäddviket Ulrika By omval 1 år
Vaktchef Thomas Borg nyval 2 år
Arkivarie Dorette Leygraf mandat till 2022
Valberedning Leo Regazoni
Lars-Anders Johansson
Ulf Waltré
omval 1 år

Föreslagna stadgeändringar

1. Ändamålsparagrafen utökas för att förtydliga SSGs status som ideell klubb samt ges en språklig förändring i enlighet med våra ursprungliga stadgar (andra gången):

  §1. Ändamål
  • Sällskapet är en sammanslutning mellan personer intresserade för segling.
  • Dess närmaste uppgifter äro att höja och bevara hågen för livet på sjön, samt verka för utbildande av ett gott sjömanskap bland sina medlemmar, främst genom anordnande av såväl kappsegling som eskadersegling och ungdomsverksamhet.
  • Det skall verka för att bevara och vårda äldre seglande fritidsyachter.
  • Det skall driva en klubbhamn med vinter- och sommarplatser för i sällskapet inregistrerade yachter, klubbhus samt en klubbholme.

2. För att hedra våra anor föreslås även att Flaggparagrafen får tillbaka sin lydelse från 1963 (första gången):

  §15. Flaggreglemente
  Mom. 1. Endast i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerade segelyachter får föra dess standert och flagga.

3. §12 ändras för att suppleanten även ska kunna företräda de ledamöter som är adjungerade till styrelsen (första gången):

  § 12. Styrelseledamöternas åligganden
  Mom.9 Styrelsesuppleanten åligger
  • att vid förfall för ordinarie annan styrelseledamot inträda i dennes ställe,
  • att i egen befattning delta i styrelsens sammanträden,
  • att i övrigt avlasta övriga styrelseledamöter i deras åligganden, när styrelsen så finner erforderligt.

INBJUDAN TILL SEGLARLÄGER 2021

Uppdaterat 11 mars, 2021


SegelSällskapet Gäddviken inbjuder till seglarläger

på L:a Skratten måndag 5 juli till lördag 10 juli (vecka 27 som alltid) för dig som är född 2005 – 2012 och kan simma minst 200 meter.
  Vi seglar Optimistjolle, Askeladd, Trissjolle, 2-krona och 2,4 mR (mini-12:a). Vi sover i militärtält och äter hemlagat. Frukost, lunch och middag serveras i klubbhuset. Vi får även bada bastu, ha lagövningar och mycket annat skoj. Alla dagar avslutas runt lägerelden.
  Målet är att lära sig segla, få klubbkänsla och uppleva skärgårdsliv.
  På lördagen avslutas lägret med kappsegling Skratten runt, diplom- och märkesutdelning och familjeträff då anhöriga är välkomna ut för att vara med på avslutningen. Hur det blir med detta återstår att se på grund av pandemin.

Lägeravgiften är 3.500:-

Barnen är försäkrade genom SSG under lägret.

Anmälan senast 1 april via » formulär.

Vi kontaktar alla som inte fått plats på lägret senast den 1 maj, och du som kommer med på lägret får ett bekräftelsebrev och utrustningslista per e-post. Släkt till ledare eller släkt till barn som redan går på lägret prioriteras i det fall att för många anmäler sig.

Har du frågor om lägret är du välkommen att kontakta: juniorverksamheten@gaddviken.se

Paketseglingen

Uppdaterat 10 mars, 2021


Stenberg överglänste allt motstånd


Eskaderseglingen 2020

Uppdaterat 9 mars, 2021


Tre jakter samlades Söndagen den 12 Juli på Härsö, detta coronadrabbade år 2020, för den sedvanliga eskadern mot Trosa. Först på plats var Lyst, Lasse Nordlunds SK30 Sport (tillägget Sport är för den riggen som satt på är något större än regelriggen). Ombord huserade Nordlund själv och undertecknad som mönstrat på för tio dagars segling. Nästa i tur var SK30 Deidre med SSKFs mångårige ordförande Hasse Samuelsson vid både roder och i byssan. Senare, när vädret var fint igen, kom M22 Gun inglidande med sin engagerade kapten Erik Persson. Efter sedvanlig förbrödring somnade vi sött i våra respektive kajutor.

Måndagen randades och väderutsikterna kollades; fint väder och lagom nordvästliga vindar så på skepparmötet beslutade vi att segla till Brunskär utanför Nämndö. Under skepparmötet fick jag en inbjudan från en väninna på Norra Lövskäret – knappt fyra Nm bort – att stanna på en fika på vägen. Erbjudandet antogs och vid tolvtiden la vi till med alla tre båtarna vid Karins brygga. Vi fick fika och nybakat och umgicks ett par timmar. Därefter satte vi segel igen och nu hade vinden vridit så vi fick kryss över Jungfrufjärden och sedan sträckbog upp mot Brunskär. Eskadern lade sedan till på en egen klippa och njöt av den ljumma kvällens solnedgång.

Tisdag morgon skulle vi gå till Guns Livs på Nämdö för att bunkra och sedan var den stora frågan vart vi skulle ställa kosan därefter. Jag fick en idé och ringde till Vindalsös scoutanläggning där goda vänner skötte om anläggningen under deras semester och visst fick vi ligga vid bryggan. Toppen, då var saken klar! Vi lättade och seglade in till Nämdö där vi bunkrade och passade på att besöka krogen för en välsmakande lunch. Avgång mot Vindalsö efter en glass som dessert och så seglade vi upp mot Bullerö, vidare över Gråskärsfjärden och sedan angjorde vi Vindalsö från sydost. Rödnäbba med Yvonne och Nisse Fergell anlände en stund efter oss och så var eskadern utökad till fyra båtar och sex personer.

På onsdagen gjorde vi en rundvandring på ön. Sedan blev det sillunch på stranden med nya rövarhistorier och en och annan visa…

Torsdagen seglade vi åt olika håll då vi hade andra äventyr som lockade och så ser vi fram mot en ny avslappnande eskader 2021!

Vid pennan
Tor Hedvall
t.f. Eskaderchef

Enkät

Uppdaterat 24 februari, 2021

Vi har fått ett bidrag från RF. I samband med det önskade de att våra medlemmar skulle svara på en enkät, i forskningssyfte. Svara gärna på enkäten, som tack för pengarna, senast den 28:e februari, midnatt. Klicka på länken nedan!

Deltagande i denna forskningsstudien är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande utan konsekvenser (för mer info se EU:s dataskyddsförordning (www.datainspektionen.se)). Denna enkät bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte behandlas vidare. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem.

Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets Dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Frivilliga kontaktuppgifter samlas in för att uppföljande datainsamling ska kunna ske. Uppgifterna kommer att behandlas varefter de arkiveras, Riksidrottsförbundet (RF) och Örebro universitet har tillgång till materialet.

» Till enkäten