Aktuellt !

Uppdaterad 12/2-24


Välkommen till SS Gäddviken

Årets Årsfest!

Seglarläger!

Information om arbeten söder om Kvarnholmen

Årets jubilarer

Hamnförordningen och Hamnpärmen är uppdaterade, speciellt hamnliggare bör studera dessa!

<!-- • SSG Forum har återuppstått. -->

<!-- • Nacka BKs hamn är tillgängligt för transporter över kajen, Bosse har nyckel till vägbommen. Bryggan vid Svindersviks herrgård är i gott skick men avspärrad i väntan på underhåll! -->

• Yachter som nyttjar bryggplats i hamnen ska ALLTID ha ett både gällande och inskickat försäkringsbevis! »Försäkringsbreven lämnas in digitalt!

• För din egen säkerhets skull, anmäl dig till »ICE-förteckningen! (Du måste vara inloggad!)