Klubbmästeri

Klubbmästare: Gunnar Lindstrand

»Kontakta Klubbmästaren

Årsfesten

En av de stora tilldragelserna i Gäddis är Årsfesten, den brukar alltid samla ett stort antal deltagare. Vi äter, dricker, dansar, trivs och firar pristagarna i kappseglingarna. Inbjudan kommer med Gäddviket samt här på hemsidan.

Påsklunch

Påskhelgen är årets mest aktiva tid på hamnplanen. På påskdagen avbryts arbetet en stund, de vårrustande samlas och äter en medtagen lunch på verandan, företrädesvis i värmande vårsol. Ett välkommet avbrott i knoget under presenningarna.

Sjösättningsfesten

Vi sjösätter normalt alla båtar under en dag. Denna högtidsdag firas med en sjösättningsfest där var och en tar med sig mat och dryck efter eget önskemål. Sång och feststämning hjälps vi åt med, ordföranden håller vårtalet, träbåtsägare gör täta besök hos sina klenoder under senkvällen och natten.

Sillsexan

På våren, då alla båtar är sjösatta, har vi två gemensamma arbetskvällar i hamnen. När så hamnplanen är uppstädad och nödvändigt underhåll av klubbhamnen avklarat, så är det dags för sillsexa. Klubbmästaren dukar långbord och förser Gäddvikarna med sill och tillbehör. Mycket sång och berättande av Gäddisskrönor blir det innan det är dags att gå den mödosamma trappan från hamnen.

Midsommar på L:a Skratten

En gammal tradition är att tillsammans fira midsommar på klubbholmen. Vi reser midsommarstång, leker, dansar, äter och festar. Det har även hänt att det förekommit försäljning av strömmingsmackor och dryck därtill. På Midsommardagen stärker vi oss med en sillunch innan starten går för tävlingen Karlssons Kanna, även kallad Baksmällan (flottpaddling i valfri utstyrsel).

Gäddisdagen / Paketsegling

Seglingssäsongens sista evenemang är Gäddisdagen med Paketseglingen, en kappsegling med individuellt handikapp enligt Gäddis Respit System och Le Mans start – dessutom ingår några landbaserade tävlingsmoment. Priser delas ut till alla, ett paket motsvarande värdet av en flaska Via del Campo Tinto, som deltagarna tar med sig själva. Efter genomförd segling utbryter festiviteter i klubbmästeriets regi.

Pubkväll

En kväll i novembermörkret träffas medlemmarna i klubbhuset för en pubkväll med korv, öl och föreläsning på något aktuellt båttema: Skärgårdsväder, båtvård, segelsömnad, sjökort, … valt tema meddelas i inbjudan. Extra pubkvällar kan utlysas!

Adventskryssning

I början av december går en traditionsenlig adventstur till klubbholmen Lilla Skratten med taxibåt från Vaxholm. Var och en packar sin egen matkorg för en förlängd jullunch framför brasan i klubbhuset (bilden ovan)!