Kontakt

Postadress

Segel Sällskapet Gäddviken
c/o Yvonne Fergell
Brådstupsvägen 21
129 39 Hägersten

Mejladress

✉ e-postatgaddviken.se

Hamnen

Plusgiro

⛽ 5 25 40-2

Swish » » »

1236367429

Organisationsnummer

814000-0806

 

Styrelse

Ordförande

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ ordforandenatgaddviken.se
☎ 070-40 20 519

Vice Ordförande

Thomas Borg (IF)
✉ v.ordforandenatgaddviken.se
☎ 070-421 01 30

Kassör

Yvonne Fergell (IF)
✉ kassorenatgaddviken.se
☎ 073-825 48 48

Sekreterare

Pontus Waltré (Compis 28)
✉ sekreterarenatgaddviken.se
☎ 070-437 55 55

Suppleant

Johanna Josefsson (Kustkryssare)
✉ suppleantatgaddviken.se
☎ 073-561 72 97

Hamnfogde

Victor Chan (Albin Alpha)
✉ hamnfogdenatgaddviken.se
☎ 073-964 08 03

Holmfogde

Inga-Lill Bruno (Finnrose)
✉ holmfogdenatgaddviken.se
☎ 070-559 14 90

Kappseglingsledare

Svante Söderlind (Kustkryssare)
✉ kappseglingatgaddviken.se
☎ 073-563 40 63

Ledare för
juniorverksamheten

Tove Söderlind (IF)
✉ juniorverksamhetenatgaddviken.se
☎ 073-617 96 03

Klubbmästare

Gunnar Lindstrand (M22)
✉  
☎ 070-669 52 02

Funktionärer

Gäddviket

Inga-Lill Bruno (Finnrose)
✉ gaddviketatgaddviken.se
☎ 070-559 14 90

Vaktchef

Thomas Borg (IF)
✉ vaktchefenatgaddviken.se
☎ 070-421 01 30

Valberedning

» Se Valberedningens egen sida
(IF, Rival, Sagitta)
✉ valberedningenatgaddviken.se

Websidan

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ webmasteratgaddviken.se

Övrigt

Närmaste café finns i »Svindersviks Brygghus, på andra sidan Gäddviken.