Kontakt

Postadress

Segel Sällskapet Gäddviken
Box 15189
104 65 STOCKHOLM

e-postadress

✉ e-postatgaddviken.se

Hamnen

☎ 08-644 01 38
» Hitta till hamnen

Plusgiro

⛽ 5 25 40-2

Organisationsnummer

814000-0806

Styrelse

Ordförande

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ ordforandenatgaddviken.se
☎ 070-40 20 519

Vice Ordförande

Thomas Borg (IF)
✉ v.ordforandenatgaddviken.se
☎ 070-421 01 30

Kassör

Lars Wallman (Rival 22)
✉ kassorenatgaddviken.se
☎ 070-484 00 80

Sekreterare

Emma Stavefeldt (S30)
✉ sekreterarenatgaddviken.se
☎ 072-980 96 50

Hamnfogde

Jacob Hagberg (Sk30)
✉ hamnfogdenatgaddviken.se
☎ 070-731 74 06

Holmfogde

Inga-Lill Bruno (Finnrose)
✉ holmfogdenatgaddviken.se
☎ 070-559 14 90

Kappseglingsledare

Janne Jäberg (Shipman)
✉ kappseglingatgaddviken.se
☎ 08-502 284 58
☎ 076-413 62 20

Klubbmästare

Gunnar Lindstrand (M22)
✉  
☎ 070-669 52 02

Ledare för juniorverksamheten

Gabriel Dahlbäck (Kustkryssare)
✉ juniorverksamhetenatgaddviken.se
☎ 070-658 25 44
Gabbe

Suppleant

Ida Gustafsson (S30)
✉ suppleantatgaddviken.se
☎ 073-653 15 00

Funktionärer

Gäddviket

Ulrika By (IF)
✉ gaddviketat.gifgaddviken.se
☎ 070-627 82 83
Ulrika

Vaktchef

Niclas Carlsson (⛵)
✉ vaktchefenatgaddviken.se
☎ 070-497 12 00

Valberedning

» Se Valberedningens egen sida
(IF, Rival, Sagitta)
✉ valberedningenatgaddviken.se

Websidan

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ webmasteratgaddviken.se