Kappsegling

BooFyrLogga

Kappseglingar

Enligt stadgarna ska Sällskapet verka för att bevara och utveckla intresset för segling och ett gott sjömanskap hos sina medlemmar. SSG arrangerar därför flera kapp­seglingar årligen.

Boo Fyr – Lilla Skratten

Gustav Wimans minne
Vandringspokalen
Distansbanan går via sju fjärdar: Ingarö-, Nämdö-, Älgö-, Kanholms-, Sandö-, Grinda- samt Saxarfjärden.

Från början (1 juli 1950) låg starten vid Boo fyr inne vid Stäkets utlopp i Baggensfjärden, därav namnet, men under årens lopp har starten förflyttats några gånger för att numera använda Härsö, Nacka förenade båtklubbars holme.

Kurres Minne

En ny tradition i klubben: En kappsegling utanför Lilla Skratten, Västra Saxarfjärden till minne av Kurre Winblad

Gäddisregattan

En öppen kappsegling utanför Lilla Skratten, Västra Saxarfjärden, i mitten av augusti.

Paketseglingen

Det talas om att förr i tiden var allt bättre, då körde man med individuellt GYS-tal (Gäddis Yard Stick, justerade SRS-tal). Vi fortsätter med det, så nu utgår vi från gällande SRS-tal men detta utvärderas och omprövas och justeras inför varje tävling! Detta innebär förmodligen att vi kommer få mycket mer dynamiska resultatlistor år från år. Paketseglingens vandringspris, (Silvermugg med glasbotten)
Vandringspriset

Kappseglingskommittén

Kappseglingsledare: Svante Söderlind

»Kontakta kappseglingsledaren
Jan Jäberg
✉ jabergjangmail.com
☎ 08-502 284 58
☎ 076-413 62 20

Mats Byström
✉ bystrom.matsgmail.com
☎ 070-515 53 36
☎ 08-15 53 36

Lars Nordlund
✉ larsnordlund44gmail.com
☎ 070-894 67 43

Richard Carleson
✉ r.carlesonspray.se
☎ 0706-65 43 30

Per Pettersson
✉ per.petterssonyahoo.com
☎ 070-714 94 86

Gabriel Dahlbäck
✉ gabriel.dahlbackgmail.com
☎ 070-658 25 44

Peter Seybolt
✉ peter.seyboltgmail.com
☎ 0730-27 27 14