Ansökningsformulär

Medlemskap

För att söka medlemskap i SSG behöver du skicka in en ansökan. Därefter kommer du att kallas till ett möte med styrelsen, där vi kan lära känna varandra. Segel Sällskapet Gäddviken är en sammanslutning av personer med intresse för segling! Medlemskap ger rätt att nyttja SSGs klubbholme och medför att man kan kallas till en arbetsdag på holmen. Medlemsskap är även en förutsättning för att få söka sommar- eller vinterplats för en segelyacht. Fyll i »formuläret och skicka in det.

» Så använder vi dina personuppgifter!

Inregistrera Yacht

Endast medlemmar i Segel Sällskapet Gäddviken får inregistrera sin yacht i Sällskapet! Endast Segelyachter kan komma i fråga (“motorseglare” kan inte inregistreras). Fyll i »formuläret och skicka in det.

Bryggplats

Endast medlemmar i Segel Sällskapet Gäddviken får söka bryggplats, vi har ingen köavgift men yachten måste vara inregistrerad och äldre båtar byggda i trä prioriteras. Klicka på »länken för att söka en sommarplats vid våra bryggor för en inregistrerad segelbåt.

Vinterplats

Endast medlemmar i Segel Sällskapet Gäddviken får söka vinterplats, vi har ingen köavgift men yachten måste vara inregistrerad. OBS: Yachten måste vara långkölad eller åtminstone “långfenad”, dvs ha en fenköl som är längre än en meter i underkant! För närvarande prioriterar vi träbåtar. Klicka på »länken för att söka en uppläggningsplats på hamnplanen för en inregistrerad segelbåt.

Har du inte fått svar inom 14 dagar

waitingskicka mejl direkt till
sekreterarenat.gifgaddviken.se
och
ordforandenat.gifgaddviken.se.