Vintertäckning

På vintern snöar det!

Vinterbild

Yachten ska därför täckas väl för vinterhalvåret, innan höststäddagen!

Följande gäller enligt hamnförordningen: Yachtens täckning skall medge passage för och akter om täckningen. Täckningens längd kan därutöver begränsas av hamnfogden beroende på yachtens placering på hamnplan. Täckning får vara högst 80 cm bredare än yachtens bredd. Önskas bredare täckning debiteras den extra arean enligt gällande taxa, behovet av extra utrymme ska anmälas senast den 1:a september.

Tips: En förutsättning för att täckställningen ska klara snölast är ett tillräckligt starkt dragband, ett spännband är bra och lätt att ta bort efter snösmältningen.
 
dragband

 
På hösten är båten fuktig! För att den ska torka ut bör luften få strömma igenom täckningen. Lämna en luftspalt längs marken och låt översta delen av gavlarna stå öppna. På midvinterdagen är det dags att täppa till även dessa öppningar, den kvarvarande fukten behövs till sjösättningen.