Uthyrning av lokal

Om medlem vill hyra någon av SSG:s lokaler i Hamnen eller på L:a Skratten går det bra.

Det finns några regler att beakta.

  1. Lokalen får endast hyras av medlem, för en kostnad om 500:- som betalas i förväg.
  2. Medlem som hyr lokalen måste närvara vid evenemanget.
  3. Andra medlemmar får inte utestängas från lokalen under den tid som lokalen är uthyrd. Dock har de inte rätt att störa evenemanget.
  4. Tillträde till lokalen från kl 15:00.
  5. Efter kl 01:00 får ingen hög musik spelas.
  6. Lokalen skall vara utrymd och städad senast kl 12:00 dagen efter.
  7. På L:a Skratten får inga sopor lämnas kvar.
  8. Om något går sönder är medlemmen ersättningsskyldig.

Hamnfogde resp. Holmfogde eller deras ersättare är ansvarig för uthyrningen. De tillhandahåller detta kontrakt som skall skrivas under av medlemmen innan tillträde för evenemanget.

» Kontrakt