Ansökningsformulär

Medlemskap

För att söka medlemskap i SSG behöver du skicka in en ansökan. Därefter kommer du att kallas till ett möte med styrelsen, där vi kan lära känna varandra. Segel Sällskapet Gäddviken är en sammanslutning av personer med intresse för segling! Medlemskap ger rätt att nyttja SSGs klubbholme och medför att man kan kallas till en arbetsdag på holmen.

Fyll i »formuläret och skicka in det.

» Så använder vi dina personuppgifter!

Inregistrera Yacht


Endast medlemmar i Segel Sällskapet Gäddviken får inregistrera sin segelyacht i Sällskapet, “motorseglare” kan inte inregistreras.

Fyll i »formuläret och skicka in det.

Sommarplats vid brygga

Endast medlemmar i Segel Sällskapet Gäddviken får söka bryggplats, vi har ingen köavgift men yachten måste vara inregistrerad och från och med 2025 ska du visa intyg på godkänd XRF-mätning av båtens botten med avseende på tennförekomst.

»Ansökan om bryggplats

Vinterplats på land

Endast medlemmar i Segel Sällskapet Gäddviken får söka vinterplats, vi har ingen köavgift men yachten måste vara inregistrerad och från och med 2025 ska du visa intyg på godkänd XRF-mätning av båtens botten med avseende på tennförekomst. OBS: Yachten måste vara långkölad eller åtminstone “långfenad”, dvs ha en fenköl som är längre än en meter i underkant! För närvarande prioriterar vi träbåtar.

»Ansökan om vinterplats
Har du inte fått svar inom 14 dagar

waitingskicka mejl direkt till
sekreterarenat.gifgaddviken.se
och
ordforandenat.gifgaddviken.se.