Årets jubilarer

Tersen II hundra år

SSG:s långvarigaste hamnliggare 50 år

Tidigare jubilarer