Medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte våren 2024

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter.

Korv kommer att serveras, för att undvika hungrande medlemmar!

Tid: Torsdagen den 11 april kl 19:00
Plats: Videomöte eller i Klubbhuset


Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
  3. Val av mötesordförande och sekreterare
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
  5. Fastställande av dagordning
  6. Medlemsärenden
  7. Diskussion om klubbens verksamheter!
  8. Rapporter och skrivelser
  9. Övriga frågor
  10. Avslutning

Välkomna!

Kallelse

image_printSkrivut

Om Bosse

Belåten ägare av en Laurinkoster
Det här inlägget postades i Medlemsinfo. Bokmärk permalänken.