Vinterplatser


I klubbhamnen finns ca 45 vinterplatser (uppläggningsplatser på land), till varje uppläggningsplats hör en sommarplats vid bryggorna.

Endast medlemmar i Segel Sällskapet Gäddviken får söka vinterplats för sin segelyacht, som ska vara inregistrerad i SSG. Kostnad kan du se under avgifter. För att erhålla vinterplats krävs

Ansökan kan även användas av den som redan har en vinterplats men behöver ändra någonting.

OBS!
För att kunna torrsätta en yacht gäller följande:
• Bredden får ej vara större än 2.85 meter.
• Deplacementet får ej vara större än 5 ton.
• Kölen får ej vara kortare än 1,0 meter
• Dupgåendet får ej vara större än 1,75 meter.
Skrov och köl skall vara dimensionerade och utformade så att upptagning och sjösättning kan ske utan uppenbar risk för personsäkerhet. Tveksamma båtar skall provdras innan beslut fattas om de kan godkännas.