Hamnen

DSC_0786

Segel Sällskapet Gäddvikens hamn i Nacka

 

Hamnfögderiet

Hamnfogde: Sofia Broomé

»Kontakta hamnfogden.

Vice hamnfogde

Maria Nordin
✉ maria.nordinat.gifoutlook.com
☎ 070-488 28 58

Biträdande hamnfogde

Robin Böckman
✉ robinat.giffuturniture.se
☎ 070-777 59 50

Tillsyningsman

Henrik Edberg
✉ henedbat.gifgmail.com
☎ 073-623 79 16

Slipförman

Patrik Stenberg
✉ stenberg.patrikat.gifgmail.com
☎ 070-851 03 71

Vice slipförmän

Gunnar Lindstrand
✉ gunnar.lindstrandat.gifoutokumpu.com
☎ 070-669 52 02

Svante Söderlind
✉ svante.soderlindat.gifgmail.com
☎ 073-563 40 63

Båtvårdsman

Henrik Edberg
✉ henedbat.gifgmail.com
☎ 073-623 79 16

gammelhamnen
hamnen

1928