Hamnen

DSC_0786

Segel Sällskapet Gäddvikens hamn i Nacka

 

Hamnfögderiet

Hamnfogde

Victor Chan

»Kontakta hamnfogden.

Vice hamnfogde

Robin Böckman
✉ robinat.giffuturniture.se
☎ 070-777 59 50

Tillsyningsman

Stene Bruno
☎ 070-229 26 22

Båtvårdsman

Björn Bruno
✉ bjorn.brunoat.giftelia.com
☎ 070 81 98 401

Slipförman

Patrik Stenberg
✉ stenberg.patrikat.gifgmail.com
☎ 070-851 03 71

Vice slipförmän

Gunnar Lindstrand
✉ gunnar.lindstrandat.gifoutokumpu.com
☎ 070-669 52 02

Svante Söderlind
✉ svante.soderlindat.gifgmail.com
☎ 073-563 40 63

gammelhamnen
hamnen