Bryggplatser


Till varje uppläggningsplats (vinterplats) hör en förtöjningsplats vid brygga (sommarplats). Vi har inga bryggplatser över, men det kan bli en del lediga platser då en del yachter flyttas till en annan hamn under en del av sommaren. Dessa platser hyr vi ut.

Endast medlemmar i Segel Sällskapet Gäddviken får söka bryggplats, och endast inregistrerade Segelyachter kan komma i fråga. För varje bryggplats upprättas ett kontrakt, erhållen bryggplats berättigar inte till uppläggningsplats, och vi tillåter inte att båtar ligger vid våra bryggor vintertid.

OBS!
För att få disponera en plats vid våra bryggor gäller följande:
• Bredden får ej vara större än 2.85 meter.
• Deplacementet får ej vara större än 5 ton.

Om du önskar en plats vid våra bryggor i sommar behöver du:

  1. Fylla i alla rutor i en ansökan och skicka in den.
  2. Betala avgiften när du blivit erbjuden en plats.
  3. Skicka en kopia på giltigt försäkringsbrev innan du förtöjer första gången.
    Lämnas in digitalt