Kontakt

Postadress

Segel Sällskapet Gäddviken
c/o Yvonne Fergell
Brådstupsvägen 21
129 39 Hägersten
 

Mejladress

✉ e-post gaddviken.se
 

Hamnen

Kvarnholmsvägen 42
» Hitta till hamnen
 

Plusgiro

⛽ 5 25 40-2
 

Swish ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

1236367429
 

Organisationsnummer

814000-0806


 

Styrelse

Ordförande


Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ ordforanden gaddviken.se
☎ 070-40 20 519

Vice Ordförande


Thomas Borg (IF)
✉ v.ordforanden gaddviken.se
☎ 070-421 01 30

Kassör


Yvonne Fergell (IF)
✉ kassoren gaddviken.se
☎ 073-825 48 48

Sekreterare


Johanna Josefsson (Kustkryssare)
✉ sekreteraren gaddviken.se
☎ 073-561 72 97

Suppleant


Charlotta Hermansson (Safir)
✉ suppleant gaddviken.se
☎ 070-264 76 78

Hamnfogde


Victor Chan (Albin Alpha)
✉ hamnfogden gaddviken.se
☎ 073-964 08 03

Holmfogde


Inga-Lill Bruno (Finnrose)
✉ holmfogden gaddviken.se
☎ 070-559 14 90

Kappseglingsledare


Svante Söderlind (Kustkryssare)
✉ kappsegling gaddviken.se
☎ 073-563 40 63

Ledare för juniorverksamheten


Tove Söderlind (IF)
✉ juniorverksamheten gaddviken.se
☎ 073-617 96 03

Klubbmästare


Gunnar Lindstrand (M22)
✉  
☎ 070-669 52 02

Funktionärer

Gäddviket


Inga-Lill Bruno (Finnrose)
✉ gaddviket gaddviken.se
☎ 070-559 14 90

Vaktchef


Thomas Borg (IF)
✉ vaktchefen gaddviken.se
☎ 070-421 01 30

Valberedning


» Se Valberedningens egen sida
(IF, M22, ?)

✉ valberedningen gaddviken.se

Websidan


Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ webmaster gaddviken.se

Övrigt

Närmaste café finns i »Svindersviks Brygghus, på andra sidan Gäddviken.