Kontakt


Postadress

Segel Sällskapet Gäddviken
c/o Yvonne Fergell
Brådstupsvägen 21
129 39 Hägersten

Mejladress

e-postgaddvikense

Hamnen

Kvarnholmsvägen 42
» Hitta till hamnen

Plusgiro

⛽ 5 25 40-2

Swish ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

1236367429

Organisationsnummer

814000-0806
Styrelse

Ordförande


Bosse Willén (Laurinkoster)
ordforandengaddvikense
☎ 070-40 20 519

Vice Ordförande


Thomas Borg (IF)
v.ordforandengaddvikense
☎ 070-421 01 30

Kassör


Yvonne Fergell (IF)
kassorengaddvikense
☎ 073-825 48 48

Sekreterare


Johanna Josefsson (Kustkryssare)
sekreterarengaddvikense
☎ 073-561 72 97

Suppleant


Charlotta Hermansson (Safir)
suppleantgaddvikense
☎ 070-264 76 78

Hamnfogde


Sofia Broomé (M22)
hamnfogdengaddvikense
☎ 070-209 95 37

Holmfogde


Patrik Stenberg (Sk30)
holmfogdengaddvikense
☎ 070-851 03 71

Kappseglingsledare


Svante Söderlind (Kustkryssare)
kappseglinggaddvikense
☎ 073-563 40 63

Ledare för juniorverksamheten


Tove Söderlind (IF)
juniorverksamhetengaddvikense
☎ 073-617 96 03

Klubbmästare


Gunnar Lindstrand (M22)
✉  
☎ 070-669 52 02

Funktionärer

Gäddviket


Inga-Lill Bruno (Finnrose)
gaddviketgaddvikense
☎ 070-559 14 90

Vaktchef


Thomas Borg (IF)
vaktchefengaddvikense
☎ 070-421 01 30

Valberedning


» Se Valberedningens egen sida
(IF, Neppare, ?)

valberedningengaddvikense

Websidan


Bosse Willén (Laurinkoster)
webmastergaddvikense

Övrigt

Närmaste café finns i »Svindersviks Brygghus, på andra sidan Gäddviken.