Medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte hösten 2023

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter, med tyngdpunkt på Lilla Skratten. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter.

Korv och öl kommer att säljas, för att undvika kurrande magar!

Tid: Torsdagen den 14 september kl 19:00
Plats: Videomöte eller i Klubbhuset

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
  3. Val av mötesordförande och sekreterare
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
  5. Fastställande av dagordning
  6. Diskussion om klubbens verksamheter!
  7. Rapporter och skrivelser
  8. Övriga frågor
  9. Avslutning
Kallelse

Välkomna!

image_printSkrivut

Om Bosse

Belåten ägare av en Laurinkoster
Det här inlägget postades i Medlemsinfo. Bokmärk permalänken.