Arkiv för kategori Medlemsinfo

Ge nytt blod till SSG

Inlagt söndag, 15 oktober, 2017

 
På årsmötet i februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-års jubiléet. Då väljs ordförande, kassör, holmfogde, juniorledare och suppleant, samt alla funktionärer utom arkivarien. Dessutom blir det fyllnadsval av Hamnfogde och Klubbmästare! Den som känner sig manad, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

»Valberedarna

NFBK

Inlagt torsdag, 12 oktober, 2017

» Båtparken i Nacka – resultat och presentation

Riddarfjärdsregattan

Inlagt tisdag, 8 augusti, 2017

Nu är det dags!

Den 3 och 4 september seglas GYS Riddarfjärdsregatta på Riddarfjärden igen!
 
» Läs här!
 

Kallelse till medlemsmöte

Inlagt måndag, 31 juli, 2017

Kallelse till medlemsmöte hösten 2017

Tid: Torsdagen den 14 september kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Yachter in
  4. Yachter ut
 8. Motioner
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
  1. Fyllnadsval av hamnfogde
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Yachtmatrikeln

Inlagt tisdag, 20 juni, 2017


 
Yachtmatrikeln finns i fortsättningen under den lösenordsskyddade sidan
/ Hamnen / För medlemmar.
Härmed kan den hållas bättre uppdaterad.

Skicka gärna kompletteringar till webredaktören!

NFBK-enkät

Inlagt måndag, 12 juni, 2017

Enkäten är stängd och »här finns resutatet för Gäddis.

En enkät har skickats ut till samtliga båtklubbar som är anslutna till NFBK. Syftet är att hjälpa Nacka kommun att få en överblick på båtbeståndet för att bättre kunna planera för framtiden map toatömning, bottentvätt, spolplattor etc. Undersökningen är helt anonym. Varje medlem bör fylla i uppgifter om sin egen båt senast den 30 maj 2017.

Du som har en yacht i SSGs hamn kan använda den här länken till enkäten.

Årets veteranbåt

Inlagt lördag, 3 juni, 2017


Skärgårdsmässans pris till årets veteranbåt 2017 gick till Tor Hedvall med Sk55 Ninni!

Midsommar på Härsö

Inlagt torsdag, 25 maj, 2017

NFBK firar midsommar på Härsö som vanligt.

Midsommarstången kläs och det blir dans, musik och spel. Vem blir årets hästskomästare? Vi hoppas att trätrallen och det stora partytältet kommer på plats, då kan vi trots lite regn ändå fira midsommar bara vindarna är rätt.

Som vanligt är firandet väderberoende men information om detta kommer att finnas på www.nfbk.se och så kan ni själva hålla koll på vädret naturligtvis. Blir det vindar från den nordliga kvadranten är dessvärre Härsö inte det bästa stället att ligga på.

Teddy Jansson och Härsögruppen hälsar alla hjärtligt välkomna.

E-mail-adresser

Inlagt söndag, 14 maj, 2017


Enligt stadgarna ska kallelse till möte sändas med post eller e-post till medlemmarna senast 10 dagar före mötet. Det åligger varje medlem att informera kassören om sin e-post-adress – eller att sådan saknas varvid papperskopia skickas.

» Här lämnar du din adress!

OBS: Vi skapar en maillista på det här sättet!
De som redan har lämnat sin adress på annat sätt behöver göra det en gång till här, för att komma med i listan för utskick!

Kallelse

Inlagt onsdag, 22 mars, 2017

Kallelse till medlemsmöte våren 2017

Tid: Torsdagen den 6 april kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor från årsmötet: Val av klubbmästare
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Yachter in
  4. Yachter ut
 8. Motioner
  Förslag till stadgeändringar från sittande styrelse (se nedan).
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Det bör ligga i varje sann ‘Gäddvikares’ intresse att närvara på sällskapets sammanträden. Försumma ej medlemsmötet med dess viktiga beslut.
Ur kallelse 1964

Stadgeändringar

§ 15. Flaggreglemente

Mom.1. Varje i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerad yacht skall föra sällskapets standert eller flagga, annan yacht får inte föra sällskapets emblem.

Tillägget att ‘annan yacht får inte föra sällskapets emblem’ tas upp för andra gången.

SvenskaSjo_banner928x240