Kallelse till årsmöte

KallelseDu kallas härmed till årsmöte i
Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 11 februari 2016, klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

  • Styrelsen föreslår maximerat arvode till 995sek för styrelsemedlemmar för att anpassa arvodet till gällande skatteregler. Beslut fattas av årsmötet.

  • Utskrift av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset.

Valberedningens förslag

Styrelsen
på tur att väljas förslag
Ordförande Bo Willén nyval
Vice ordförande Gabriel Dahlbäck nyval
Kassör Maria Nordin nyval
Tillsyn Holmen Pia Barkstedt nyval
Ledare juniorverks. Jonas Lindberg nyval
Suppleant Carolina de la Fé nyval
 
Funktionärer
på tur att väljas förslag
Vice hamnfogde Björn Andersson
Tomas Fredin
nyval
nyval
Båtvårdsman Nils Fergell nyval
Vaktchef Jacob Hagberg nyval
Övriga funktionärer omval

Välkomna!
Styrelsen SSG

image_printSkrivut

Om Bosse

Belåten ägare av en Laurinkoster
Det här inlägget postades i Medlemsinfo. Bokmärk permalänken.