Kontakt

Postadress

Segel Sällskapet Gäddviken
Box 15189
104 65 STOCKHOLM

e-postadress

✉ e-postatgaddviken.se

Hamnen

☎ 08-644 01 38
» Hitta till hamnen

Plusgiro

⛽ 5 25 40-2

Organisationsnummer

814000-0806

Styrelse

Ordförande

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ ordforandenatgaddviken.se
☎ 070-40 20 519

Vice Ordförande

Gabriel Dahlbäck (Kustkryssare)
✉ v.ordforandenatgaddviken.se
☎ 070-658 25 44
Gabbe

Kassör

Lars Wallman (Rival 22)
✉ kassorenatgaddviken.se
☎ 070-484 00 80

Sekreterare

Carolina de la Fé (Koster)
✉ sekreterarenatgaddviken.se
☎ 070-722 37 13
Carolina

Hamnfogde

Henrik Edberg (M30)
✉ hamnfogdenatgaddviken.se
☎ 073-623 79 16

Holmfogde

Kalle Karlsson (W30)
✉ holmfogdenatgaddviken.se
☎ 070-311 55 52

Kappseglingsledare

Janne Jäberg (Shipman)
✉ kappseglingatgaddviken.se
☎ 08-502 284 58
☎ 076-413 62 20

Klubbmästare

Leo Regazzoni (Rival 22)
✉ klubbmastarenatgaddviken.se
☎ 073-663 76 11

Ledare för juniorverksamheten

Andreas Ekström (⛵)
✉ juniorverksamhetenatgaddviken.se
☎ 070-442 55 46

Suppleant

Danne Eriksson (Marieholm 26)
✉ suppleantatgaddviken.se
☎ 076-786 80 88

Gäddviket

Redaktör

Ulrika By (IF)
✉ gaddviketat.gifgaddviken.se
☎ 070-627 82 83
Ulrika

Vaktchef

Jacob Hagberg (Sk30)
✉ vaktchefenatgaddviken.se
☎ 070-731 74 06

Valberedning

» Se Valberedningens egen sida
(IF, Bianca, Sveakryssare)
✉ valberedningenatgaddviken.se

Websidan

Redaktör

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ webmasteratgaddviken.se