Kontakt

Postadress

Segel Sällskapet Gäddviken
Box 15189
104 65 STOCKHOLM

e-postadress

✉ e-postatgaddviken.se

Hamnen

☎ 08-644 01 38
» Hitta till hamnen

Plusgiro

⛽ 5 25 40-2

Organisationsnummer

814000-0806

Styrelse

Ordförande

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ ordforandenatgaddviken.se
☎ 070-40 20 519

Vice Ordförande

Gabriel Dahlbäck (Kustkryssare)
✉ v.ordforandenatgaddviken.se
☎ 070-658 25 44
Gabbe

Kassör

Maria Nordin (Folkbåt)
✉ kassorenatgaddviken.se
☎ 073-679 00 97

Sekreterare

Carolina de la Fé (Koster)
✉ sekreterarenatgaddviken.se
☎ 070-722 37 13
Carolina

Hamnfogde

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ hamnfogdenatgaddviken.se
☎ 070-40 20 519

Holmfogde

Pia Barkstedt (S30)
✉ holmfogdenatgaddviken.se
☎ 072-250 56 57
Pia

Kappseglingsledare

Janne Jäberg (Shipman)
✉ kappseglingatgaddviken.se
☎ 08-502 284 58
☎ 076-413 62 20

Klubbmästare

Sofia Broomé (M22)
✉ klubbmastarenatgaddviken.se
☎ 070-209 95 37

Ledare för juniorverksamheten

Jonas Lindberg (606)
✉ juniorverksamhetenatgaddviken.se
☎ 070-149 63 02
DSC09894 (2)

Suppleant

Fredrik Wigelius (IF)
✉ suppleantatgaddviken.se
☎ 076-830 71 84

Gäddviket

Redaktör

Ulrika By (IF)
✉ gaddviketat.gifgaddviken.se
☎ 070-627 82 83
Ulrika

Vaktchef

Jacob Hagberg (Sk30)
✉ vaktchefenatgaddviken.se
☎ 070-731 74 06

Valberedning

» Se Valberedningens egen sida.
(IF, Bianca, M22)
✉ valberedningenatgaddviken.se

Websidan

Redaktör

Bosse Willén (Laurinkoster)
✉ webmasteratgaddviken.se
SvenskaSjo_banner928x240