Valberedningen

Valberedningskommittén ska:

  • förbereda val av styrelse och övriga funktionärer, samt fortlöpande hålla styrelsen informerad,
  • ta emot förslag till kandidater från sällskapets medlemmar,
  • på årsmötet föreslå kandidater till de styrelse- och funktionärsposter som står i tur att väljas.

I februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-årsjubiléet. År 2020 väljs ordförande, kassör, tillsyningsman för klubbholmen, ledare för juniorverksamheten kappseglingsledare och suppleant, samt alla funktionärer utom vice hamnfogde och arkivarie. Den som känner sig manad, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

Valberedarna

Carolina ☎ 070 722 37 13

✉ valberedningen
    at.gifgaddviken.se
Maria ☎ 073 679 00 97
Svante ☎ 073 563 40 63