Valberedningen

Valberedningskommittén ska:

  • förbereda val av styrelse och övriga funktionärer, samt fortlöpande hålla styrelsen informerad,
  • ta emot förslag till kandidater från sällskapets medlemmar,
  • på årsmötet föreslå kandidater till de styrelse- och funktionärsposter som står i tur att väljas.

I februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-årsjubiléet. År 2020 väljs ordförande, kassör, tillsyningsman för klubbholmen, ledare för juniorverksamheten kappseglingsledare och suppleant, samt alla funktionärer utom vice hamnfogde och arkivarie. Den som känner sig manad, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

Valberedarna

Leo Regazzoni ☎ 073-663 76 11

✉ valberedningen
    at.gifgaddviken.se
Lars Anders Johansson ☎ 073-925 60 17
Ulf Waltré ☎ 076 400 32 94