Ge nytt blod till SSG

 
På årsmötet i februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-års jubiléet. Då väljs ordförande, kassör, holmfogde, juniorledare och suppleant, samt alla funktionärer utom arkivarien. Dessutom blir det fyllnadsval av Hamnfogde och Klubbmästare! Den som känner sig manad att engagera sig, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

»Valberedarna

Kommentering avstängd.