Hamnen

DSC_0786

Segel Sällskapet Gäddvikens hamn i Nacka

Hamnfögderiet

 

Hamnfogde

Bosse Willen
✉ hamnfogdenat.gifgaddviken.se
☎ 070-40 20 519

Vice hamnfogde

Henrik Edberg
✉ henedbat.gifgmail.com
☎ 073-623 79 16

Lars Salomonsson
✉ larssalomonsson@telia.com
☎ 070 886 56 02

Slipförman

Patrik Stenberg
✉ stenberg.patrikat.gifgmail.com
☎ 070-851 03 71

Vice slipförmän

Gunnar Lindstrand
✉ gunnar.lindstrandat.gifoutokumpu.com
☎ 070-669 52 02

Svante Söderlind
✉ svante.soderlindat.gifgmail.com
☎ 073-563 40 63

Tillsyningsman

Stene Bruno
☎ 070-229 26 22

Båtvårdsman

Nils Fergell
✉ nils.fergellat.gifteknord.se
☎ 070 483 88 87

gammelhamnen
hamnen

SvenskaSjo_banner928x240