Kappsegling

BooFyrLogga

Kappseglingar

Enligt stadgarna ska Sällskapet verka för att bevara och utveckla intresset för segling och ett gott sjömanskap hos sina medlemmar. SSG arrangerar därför tre kappseglingar årligen.

Boo Fyr – Lilla Skratten

Gustav Wimans minne
Vandringspokalen
Distansbanan går via sju fjärdar: Ingarö-, Nämdö-, Älgö-, Kanholms-, Sandö-, Grinda- samt Saxarfjärden.

Från början (1 juli 1950) låg starten vid Boo fyr inne vid Stäkets utlopp i Baggensfjärden, därav namnet, men under årens lopp har starten förflyttats några gånger för att numera använda Härsö, Nacka förenade båtklubbars holme.

Gäddisregattan

En öppen kappsegling utanför Lilla Skratten, Västra Saxarfjärden, i mitten av augusti.

Paketseglingen

Det talas om att förr i tiden var allt bättre, då körde man med individuellt justerade SRS-tal (sk GYS-tal ’Gäddis Yard Stick’). Vi fortsätter med det, så nu utgår vi från gällande SRS-tal men detta utvärderas och omprövas och justeras inför varje tävling! Detta innebär förmodligen att vi kommer få mycket mer dynamiska resultatlistor år från år. Paketseglingens vandringspris, (Silvermugg med glasbotten)
Vandringspriset

Kappseglingskommittén

Kappseglingsledare: Jan Jäberg

Jan Jäberg
✉ kappseglinggaddviken.se
☎ 08-502 284 58
☎ 076-413 62 20

Mats Byström
✉ bystrom.matsgmail.com
☎ 070-515 53 36
☎ 08-15 53 36

Richard Carleson
✉ r.carlesonspray.se
☎ 0706-65 43 30

Stefan Hultgren
✉ stefanseglanu.se
☎ 070-824 35 85

Henrik Edberg
✉ henedbgmail.com
☎ 073-623 79 16

Gabriel Dahlbäck
✉ gabriel.dahlbackgmail.com
☎ 070-658 25 44

Viktor Karlin
✉ viktormacsupport.se
☎ 070-876 81 15


SSG valdes år 2002 av StSF till Årets Arrangör
”SSG har under året visat att det finns en tillväxt inom seglingsidrotten i Stockholm. SSG har efter trettio år kommit tillbaka som arrangör av kappseglingar och arrangerade den 24-25 augusti Gäddisregattan som samlade cirka 50 kölbåtar”.