Valberedningen

Valberedningskommittén ska:

  • förbereda val av styrelse och övriga funktionärer, samt fortlöpande hålla styrelsen informerad,
  • ta emot förslag till kandidater från sällskapets medlemmar,
  • på årsmötet föreslå kandidater till de styrelse- och funktionärsposter som står i tur att väljas.

I februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-årsjubiléet. År 2019 väljs vice ordförande, sekreterare, hamnfogde, klubbmästare, kappseglingsledare, samt alla funktionärer utom arkivarien. Dessutom fyllnadsval på posten som vice hamnfogde. Den som känner sig manad, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

Valberedarna

Gun ☎ 070-441 91 94

✉ valberedningen
    at.gifgaddviken.se
Johnne ☎ 08-720 40 03
Lasse ☎ 070 886 56 02