Vårens Medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte våren 2019

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter utöver hamnen. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och uttrycka åsikter om allt som rör klubbens verksamheter.

Tid: Torsdagen den 11 april kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
  3. Val av mötesordförande och sekreterare
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
  5. Fastställande av dagordning
  6. Bordlagda frågor: Fyllnadsval av sekreterare.
  7. Diskussion om klubbens verksamheter!
  8. Rapporter och skrivelser
  9. Övriga frågor
  10. Avslutning

Välkomna!

Kommentering avstängd.