Aktuellt !

Uppdaterad 12/2-24


Välkommen till SS Gäddviken

Årets Årsfest!

Seglarläger!

Information om arbeten söder om Kvarnholmen

Årets jubilarer

Hamnförordningen och Hamnpärmen är uppdaterade, speciellt hamnliggare bör studera dessa!

Yachter som nyttjar bryggplats i hamnen ska ALLTID ha ett både gällande och inskickat försäkringsbevis! »Försäkringsbreven lämnas in digitalt!

• För din egen säkerhets skull, anmäl dig till »ICE-förteckningen! (Du måste vara inloggad!)


image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt !

Välkommen till Gäddviken

Vi prioriterar träsegelbåtar!

Ansök redan nu om medlemskap, om du vill ha sommar- eller vinterplats hos oss under 2024!

image_printSkrivut
Publicerat i Hamnen | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Gäddviken

Seglarläger

Segel Sällskapet Gäddviken inbjuder till seglarläger på Lilla Skratten

Inom kort kommer det gå att anmäla sig till årets seglarläger. I år är det den 1-6 juli (vecka 27), som alltid på vår underbara klubbholme Lilla Skratten.

Anmälan SENAST 31 mars

Välkomna

image_printSkrivut
Publicerat i Juniorer | Kommentarer inaktiverade för Seglarläger

Årsfest

FEST — JAAA!!!

SSGStartaSSG vårrustningen med en fest.
Medlemmar med respektive inbjudes till segelsällskapets årsfest.

När: Lördagen den 16:e mars
Tid: 18:00 — fördrinken serveras 18:10
Var: I klubbhuset å Gäddisimg_4957
Var ligger det: Nere i Gäddis
Hur tar man sig dit: Buss 402 från Slussen
Adress: Kvarnholmsvägen 50 (parkeringen) 42 (klubbhuset)

 • Fördrink med tilltugg
 • Buffé
 • Dans till SONY
 • Bar till rimliga priser
 • Samt prisutdelningar

Pris: Inflationsmotståndskraftigt. Fortfarande BARA 350 pix.
Insättes på SSG — PG: 5 25 40 -2
OSA 9/3

Välkomna. Alla gamla som NYA medlemmar

Notera om festen

I år blir festen i klubbhuset, det kommer att gå.
Festen handlar ju om att träffas, svulla lite, hänga i baren, ljuga och dansa lite, dans i klubbhuset, det blir nåt.

Vänligen notera OSA, (det kan vara märkligt med tanke på att vi skall vara i klubbhuset)
Men det behöver fixas porslin och andra praktiska detaljer. För det behövs en veckas framförhållning.

Skicka gärna ett SMS när ni anmält er så får jag lite koll på antalet — 070 669 52 02

Mvh Klubbmästeriet / Gunnar Lindstrand och medhjälpare

image_printSkrivut
Publicerat i Klubbmästeri | Kommentarer inaktiverade för Årsfest

Kvarnholmen

Information om utläggning av dubbla geotextilskärmar i Svindersviken söder om Kvarnholmen

KUAB (Kvarnholmen utveckling AB) och JM AB informerar härmed om installation av dubbla geotextilskärmar i vattenområdet vid Sillkajen, väster om Svindersviksbron, inom fastigheten Sicklaön 38:1.

Enligt Miljödom i Mark och Miljödomstolen daterad 2012-12-29 Mål nr. 1128-12 har kravställts enligt villkor 1. ” Arbetena i vatten ska bedrivas inom dubbla bottengående geotextilskärmar”. Domen är förlängd enligt mål nr. 7222-21 dat. 2022-04-20.

Bifall om avlysning av vattenområde enligt beslut från Länsstyrelsen 2024-01-30.

Med start 2024-02-20 kommer geotextilskärmarna att installeras. Geotextilskärmarna planeras vara kvar tills 2025-11-30.

Flytkropparna markeras med röda bojar var 50:e meter.

Ansökan om utmärkningar för sjösäkerhetsanordningar är inskickad till Transportstyrelsen.

Nacka 2024-02-02
Peter Smith
Affärsenhetschef Kvarnholmen Utveckling AB
Tel: +43 (0) 676 473 74 68
E-mail: peter@smithprojekt.se
KUAB
Kvarnholmsvägen 77
131 31 Nacka

Bilaga 1: Geotextilskärm med koordinater och stödfyllning 2024-02-02
Bilaga 2: Beslut avlysning vattenområde 2024-01-30

image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för Kvarnholmen

Årets jubilarer

Tersen II hundra år

SSG:s långvarigaste hamnliggare 50 år

Tidigare jubilarer

image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för Årets jubilarer

Kappsegling

Boo Fyr – Lilla Skratten

Vi seglar årets första kappsegling lördag 25 maj

SerenadMedlemmar i Sail Yacht Society är också välkomna att deltaga, detta är första deltävlingen i Classic Yacht Cup Sweden 2024 (CYCS-24).

Samling i NFBKs klubbhamn på Härsö i Norra Ingarö­fjärden, deltagarna behöver inte betala hamnavgift!

Distansbana från Härsö, runt Grönö fyr och vidare till Lilla Skratten i Västra Saxarfjärden, ca 27 M. Jaktstart enligt SRS. Seglingsföreskrifter delas ut i sam­band med registreringen på skepparmötet.

Tidsprogram (preliminärt)
Fredag 24/5 Samling vid Härsö  
Lördag 25/5 Skepparmöte och registrering senast 9:00
Lördag 25/5 Första varningssignal 9:55

Boo FyrPå Lilla Skratten blir det After Sail och prisutdelning med bl.a nyttopriser, som vanligt, och därefter bastu och allmänt gemyt, som alltid.

Anmälan senast onsdag 22/5 via tel 073-563 40 63 eller mail kappseglinggaddvikense eller på lista i klubbhuset.

Välkomna, KappseglingskommitténBoo Fyr


Från början (1 juli 1950) låg starten vid Boo fyr inne vid Stäkets utlopp i Baggens­fjärden, därav namnet, men under årens lopp har starten förflyttats några gånger för att numera ligga vid Härsö, Nacka förenade båtklubbars holme.

image_printSkrivut
Publicerat i kappsegling | Kommentarer inaktiverade för Kappsegling

Kallelse

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2024 i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 8 februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset eller digitalt deltagande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning
 18. Diskussion — Snickarverkstad

Välkomna!
Styrelsen SSG

7. Balans- och resultaträkning 2023

Årets resultat

Klubbgemensamt 50.889
Hamnen 26.422
Holmen -65.857
Juniorverksamheten -2.567
Kappsegling -4.553
Kurres fond 500.000
Totalt 504.334

Balansrapport 2023-12-31
Resultatrapport 2023-12-31

9. Styrelsens förslag till budget 2024

OBS: Uppdaterad 28.1-24!

Balansbudget 2024

Ingående Perioden Utgående
01.01-24 31.12-24
Plusgiro 260 283 -124 281 136 002
Medlemsfordringar 42 963 -42 963 0
Förbet. kostnader 42 337 -42 337 0
Klubbfond 145 642 0 145 642
Hamnfond 144 236 26 422 170 658
Nuttens fond 11 896 -11 896 0
Kurres fond 483 626 -25 000 458 626
Tillgångar 1 130 983 -220 055 910 928

Resultatbudget 2024

Intäkter

Utgifter

Resultat
Klubbgemensamt 111 530 20 498
• Avgifter (medlem, yacht, inreg) 118 860
• Försäljning 2 095
• Bidrag från hamnen 10% 11 000
Hamnen 114 000 114 000 0
Holmen 0 153 480 -153 480
Juniorer 74 100 106 000 -31 900
Kappsegling 32 900 88 000 -55 100
Summa 352 955 573 010 -220 055
Läs hela Budgetförslaget

11. Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén omval
Vice Ordförande Thomas Borg mandat 1 år till
Sekreterare Johanna Josefsson mandat 1 år till
Kassör Yvonne Fergell omval
Suppleant Charlotta Hermansson omval
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Sofia Broomé nyval
Holmfogde Patrik Stenberg nyval
Kappseglingsledare Svante Söderlind mandat 1 år till
Juniorledare Tove Söderlind omval
Klubbmästare Gunnar Lindstrand mandat 1 år till

12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Maria Nordin nyval 2 år
Biträdande Hamnfogde Robin Böckman nyval
Slipförman Patrik Stenberg omval
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval
omval
Tillsyningsman Hamnen Henrik Edberg nyval
Båtvårdsman Henrik Edberg nyval
Revisorer Mikael Salomonsson
Lars Kjellberg
omval
omval
Revisorssuppleant Edgar Modin nyval
Repr NFBK Bosse Willén omval 2 år
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind mandat 1 år till
Webbredaktör Bosse Willén omval
Redaktör Gäddviket Inga-Lill Bruno omval
Vaktchef Thomas Borg mandat 1 år till
Arkivarie Dorette Leygraf mandat till 2027
Valberedning Lars-Anders Johansson
Mårten Nettelbladt
Vakant
omval
nyval
nyval
image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för Kallelse

Hamnen

Höststädning

Den 4:e november ska alla båtar vara täckta och allt materiel förflyttat till den egna båten!

Alla prylar som ligger kvar i slänten kommer att tillfalla SSG eller slängas.

Dessa medlemmar har blivit kallade till städdag nu på söndag 5:e nov.

Vi börjar kl.09:00 och målet är att avsluta c:a kl.12:00.

Arbetsledare — Jacob Hagberg
German Perez
Gun Nilsson
Lars Kjellberg
Nicolas Barclay
Marcus Williamns
Emil Ficher
Lars Lundbäck
Marco Regazoni
Sophie Guitard
Charlotta Hermansson
Richard Carleson
Lars Anders Johansson
Edgar Modin
Julius Modin

Övriga vinterhamnliggare är arbetsbefriade.

Medlem som har sin yacht upplagd i sällskapets hamn är skyldig att

 • hålla den försäkrad så att hanteringsskador och skador som drabbar andra medlemmar eller sällskapet täcks.
 • avlägsna explosiva föremål som gasoltuber och lösa bränsledunkar. Fasta bensintankar ska vara tömda eller fyllda.
 • täcka den väl för vinterhalvåret innan höststäddagen. Täckningen får vara högst 80 cm bredare än yachtens bredd och skall medge passage för och akter om täckningen. Materiel som förvaras i slänten ska vara borttaget innan höststäddagen.
 • utöva tillsyn i sådan omfattning att skador på egen eller annans yacht och att olägenhet för annan medlem eller sällskapet förebyggs.
  image_printSkrivut
Publicerat i Hamnen | Kommentarer inaktiverade för Hamnen

Lilla Skratten

Visst tror vi på Tomten?

Det drar ihop sig till vår traditionsenliga adventstur till Skratten.

Lördagen den 2 december

Packa din egen korg för en förlängd jullunch!

Taxibåt från Vaxholm vid 13:00.
Retur vid 18:30/19:00.

OBS! Nytt pris för i år:
1-10 personer = 1.800:-.
Över 10 personer = 180:-/person.

PS! Ta med en julklapp värde 30-40 riksdaler.

OBS! Jag måste ha din bindande anmälan senast 27:e november

Väl mött!

På tfn 073-825 48 48 alt mail yvonne.fergellteknordse

image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för Lilla Skratten

Pubafton

9/11 Klubbhuset Gäddis
Kl: 18:30

Jakten täckt och vinterdvalan inträder,
även om det för somliga är nu arbetet börjar
Avsluta säsongen med PUB-afton.
Ljug om säsongen för dina klubbkompisar.
Klubbmästeriet kränger bira och varmkorv,
samt tillhandahåller lite snacks.
Kanhända blir det ett tema också.

Välkommen
Klubbmästeriet

image_printSkrivut
Publicerat i Klubbmästeri | Kommentarer inaktiverade för Pubafton

s/y Långbom

Etthundrasexåringen s/y Långbom

image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för s/y Långbom