Aktuellt

Senaste Nytt !

Uppdaterat 7 januari, 2021

 

• Vi har fått ett bidrag från RF. I samband med det önskade de att våra medlemmar skulle svara på en enkät, i forskningssyfte. Svara gärna på enkäten, som tack för pengarna, se nedan!

• Vi har haft inbrott i hamnen. Någon har brutit upp ett av de nya uteskåpen och en 4-5 av de gamla vid verkstaden. Jacob (7/1)

» Från och med i år ska försäkringsbreven lämnas in digitalt!

• Årsmötet senarelagt, nytt datum är 15:e april!

• Årsfesten inställd!

• Inbrott i Verkstaden, skåp 1, 3-6, 12, 18, 24, 26, 28 och 35 står öppna.

» Hamnpärmen har uppdaterats med nya Rutiner vid torrsättning.

• Under torrsättningsperioden, 4:e oktober t.o.m 10:e maj 2021, får/kan ingen extern trafik ske inom NBK´s hamnområde. Önskar någon använda deras ramp måste detta ske före 4:e oktober.

• Senaste versionen av Gäddis Yachtmatrikel publicerad under Medlemsinformation. Påpeka gärna fel och brister!

• Länk till »SSG-arkivet i Stadsarkivet.

Glöm inte att lämna din nya mejl-adress när du ändrat den!
Ett antal medlemmar får inte klubbinformation längre, eftersom deras mejl studsar.

Var gör jag det? Jo, under E-mail-info lite längre upp till höger!

Enkät

Uppdaterat 24 februari, 2021

Vi har fått ett bidrag från RF. I samband med det önskade de att våra medlemmar skulle svara på en enkät, i forskningssyfte. Svara gärna på enkäten, som tack för pengarna, senast den 28:e februari, midnatt. Klicka på länken nedan!

Deltagande i denna forskningsstudien är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande utan konsekvenser (för mer info se EU:s dataskyddsförordning (www.datainspektionen.se)). Denna enkät bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte behandlas vidare. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem.

Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets Dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Frivilliga kontaktuppgifter samlas in för att uppföljande datainsamling ska kunna ske. Uppgifterna kommer att behandlas varefter de arkiveras, Riksidrottsförbundet (RF) och Örebro universitet har tillgång till materialet.

» Till enkäten

Lilla Skratten

Uppdaterat 12 september, 2020

Arbetsstyrkan redo inför Stängarhelgen!

Paketseglingen

Uppdaterat 9 september, 2020

DET BLIR PAKETSEGLING, HÄR KOMMER INBJUDAN:

Lördagen den 19 september kl 14:00, efter förberedande torrsättning.

Vi börjar med tävlingarna knopslagning och rodd. Därefter direkt start i seglingen för första båt. Traditionsenligt startar man efter sitt sitt GRS-tal (Gäddis Respit System). Banan är 2 varv valfri väg runt Fjäderholmarna.

» Inbjudan paketet 2020!

» GRS-tal 2020

Välkomna,
Janne

UPPROP

Uppdaterat 2 september, 2020

Lilla Skratten

Stängarhelg 12-13 september, glöm inte att meddela din närvaro – jag behöver veta för luncherna.

Du kan maila, ringa, SMSa senast måndag 7e september.
✉ holmfogdenatgaddviken.se
☎ 070-559 14 90

» Arbetsbeskrivning

Välkomna,
Inga-Lill

Ohoy Kappseglare!

Uppdaterat 1 september, 2020

Du vet väl att du kan få bidrag till anmälningsavgiften när du kappseglar?

För att öka intresset för kappsegling har Sällskapet en fond ur vilken medlem som kappsglar kan få bidrag för anmälningsavgiften till en kappsegling.

  • Kappseglingen ska vara sanktionerad av Svenska Seglarförbundet.
    (Den finns alltså med i Sailarena, såsom SM och större regattor t.ex. Gäddisregattan m.fl.).
  • Båten skall vara inregistrerad i SSG, anmäld och seglat för för SSG.
  • Du kan få bidrag för en kappsegling per säsong.

Bidraget baseras på fondens och anmälningsavgiftens storlek och antalet sökande.

Ansökan ska ha inkommit till SSG senast 31/12 kappseglingsåret. Skickas till kappsegling@gaddviken.se eller Segel Sällskapet Gäddviken, Box 15189, 104 65 Stockholm.

Hälsningar Janne

Gäddiseskadern 2020

Uppdaterat 7 juli, 2020

Dags igen!

Nu är det ju bara en vecka kvar tills eskadern är igång.
Själv har jag ett litet problem med ena axeln men på något sätt kommer jag med iallafall.

Som vanligt samlas vi på Härsö på söndag och har ett skepparmöte på måndag morgon vid niotiden då vi bestämmer dagens färdmål.

Hoppas vi ses !
Tor Hedvall
t.f. Eskaderchef

Boo Fyr – Lilla Skratten 2020

Uppdaterat 31 maj, 2020

Foto: Satu Valkama

Grattis Pia och Henrik

Lördag den 30 maj seglade 10 gäddvikare Boo Fyr – Lilla Skratten, vår traditionstyngda kappsegling som seglats ända sedan 50-talet. Banan var på den tiden längre, med starten vid Boo fyr i norra Baggensfjärden, men i takt med den ökade båttrafiken har starten flyttats allt längre ut i skärgården, för att till sist nu hamna på Härsö, NFBKs klubbholme norr om Dalarö. Tävlingsnamnet har vi dock behållit. Det är en distansbana runt Värmdö till klubbholmen, idag är den ca 29 nm.

16 båtar hade anmält sig men 6 avbokade alltså av olika skäl. För några handlade det om att väderprognosen hotade med vindar upp mot 8 m/s och kanske mer från nordost som kan vara en besvärlig vindriktning på Kanholmsfjärden.

Tävlingen seglas med s k jaktstart, dvs båtarna startar med olika tidsavstånd beroende på vilket SRS-tal de har. SRS-talet beräknas av Svenska Seglarförbundet för varje båttyp och är ett mått på vilken hastighet båten beräknas uppnå vid olika vindstyrkor, alltså ett handikapptal. Således startar långsammaste båtar först och snabbaste sist, och första båt i mål vinner. Svårigheten för kappseglingsledningen blir då att bedöma genomsnittliga vindstyrkan på hela banan för att få en så rättvis segling som möjligt.

Vindstyrkan beräknades således till ca 7 m/s och uppåt. Nu blev det inte några 7 i början, snarare ca 4-5. Först på Kanholmsfjärden sög det i och då blev det mer vind än så och en stänkig kryss och ganska stökigt för flera båtar. Vädret var dock soligt och varmt.

På södra delen av Kanholmsfjärden ledde Patrik Stenberg stort med sin Sk30 Ellen III men råkade sedan segla på fel sida av en ö som skulle passeras och hade därför inte seglat banan. Det var inget han vann någon distans på, men Patrik valde ändå att utgå helt enligt kappseglingsreglernas andra paragraf om ärlig segling.

Nu blev det istället M30 58 Jolly med Pia Frimodig och Henrik Edberg som vann, tätt följd av Dehler 35 Felice med Katarina Grenfeldt och Per Pettersson. På 3.e plats kom Neptunkryssaren 248 Abii med Mattias Malmros och Tina Westerlund.

På Lilla Skratten blev det prisutdelning enligt flerårig uppskattad tradition med nyttopriser till alla båtar och naturligtvis bucklor till första till tredjepristagarna.

Resultat Boo Fyr 2020-05-30

Midsommar på Lilla Skratten

Uppdaterat 26 maj, 2020


… kommer inte att organiseras, denna gång, av oss som har gjort det sedan många år tillbaka. Fritt fram för andra att ta över och/eller spontaniteter av besökare på plats.

Uppdaterat 26 maj, 2020

    Foto: Satu Valkama