Boo Fyr

Ett på alla sätt perfekt Boo Fyr.

Resultat:

1. s/y Ellen III

2. s/y Tant Strul

3. s/y Magic
 
4. s/y MacBeth (IF)

5. s/y Allena

image_printSkrivut
Publicerat i kappsegling | Kommentarer inaktiverade för Boo Fyr

Aktuellt !

Uppdaterad 22/9-23

 
» Torrsättning

» Årets Tjejträff

» Årets Seniorträff

» Gäddisregattan – resultat

» Yachtmatrikeln är uppdaterad

Medlemsmatrikeln för 2023 kan hittas under Medlemsinfo – endast för medlemmar!

Nacka BKs hamn är tillgängligt för transporter över kajen, Bosse har nyckel till vägbommen. Bryggan vid Svindersviks herrgård är i gott skick men avspärrad i väntan på underhåll!

Yachter som nyttjar bryggplats i hamnen ska ALLTID ha ett både gällande och inskickat försäkringsbevis! »Försäkringsbreven lämnas in digitalt!

• För din egen säkerhets skull, anmäl dig till »ICE-förteckningen! (Du måste vara inloggad!)


image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt !

Välkommen till Gäddviken

Vi prioriterar träsegelbåtar!

I vinter har vi fullt på hamnplan, men ansök redan nu om medlemskap!

image_printSkrivut
Publicerat i Hamnen | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Gäddviken

Inbjudan

KURRES MINNE

Ny tradition i klubben

Till minne av Kurre Winblad (se senaste Gäddviket)

ska vi segla och ha kul på Lilla Skratten den 10 juni, med lite banseglingar, god mat och party på kvällen. Det blir en åskådarvänlig bana, dvs i närheten av Lilla Skratten!
Kom och segla eller bara festa men helst både och.

 • Skepparmöte 10:00
 • Första start 11:00
 • Vi är tillbaka i land ca: 14:30-15:00.
 • Kostnadsfritt

Anmäl er helst innan 7 juni på lista i klubbhuset eller på:

kappseglinggaddvikense
eller telefon 0735634063

OM man har för avsikt att äta middag så MÅSTE detta anmälas till Yvonne senast måndag.

Det kommer finnas möjlighet att bli hämtad med båt i Vaxholm.
Den avgår från Vaxholm kl 10:00 och kommer åter kl 19:00.
OM man har för avsikt att få transport så MÅSTE detta också anmälas till Yvonne senast måndag.
Det finns 20 platser och de kommer att reserveras i den ordning anmälan kommer.

Yvonne har mejl: kassorengaddvikense

Hälsningar Kappseglingskommittén och Yvonne

image_printSkrivut
Publicerat i kappsegling | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan

Holmen

Öppnarhelg

Senast måndag den 15:e vill jag veta om du kommer till öppnarhelgen på Skratten. Då vet jag hur många luncher jag skall fixa åt oss.

Mejla (ingalillsicloudcom) eller SMSa (070-559 14 90) din anmälan – tack

Välkomna önskar Inga-Lill

image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för Holmen

Boo Fyr – Lilla Skratten

Gäddvikare!

Vi seglar årets första interna kappsegling Boo Fyr – Lilla Skratten Lördag 27 maj

SerenadStart från NFBKs klubbholme på Härsö.

Distansbana därifrån till L:a Skratten, ca 27 nm.

Jaktstart enligt SRS.

Seglingsföreskrifter delas ut i samband med registreringen på skepparmötet.

Tidsprogram
Fredag 26/5   Samling vid Härsö
Lördag 27/5 9:00 Skepparmöte och registrering senast
Lördag 27/5 9:55 Första varningssignal

På L:a Skratten After Sail, prisutdelning med bl.a nyttopriser som vanligt därefter.
Bastu och allmänt gemyt som alltid.

Anmälan senast onsdag 24/5 via tel 0735634063 eller mail kappseglinggaddvikense eller på lista i klubbhuset.

//

Från början (1 juli 1950) låg starten vid Boo fyr inne vid Stäkets utlopp i Baggensfjärden, därav namnet, men under årens lopp har starten förflyttats några gånger för att numera använda Härsö, Nacka förenade båtklubbars holme.

image_printSkrivut
Publicerat i kappsegling | Kommentarer inaktiverade för Boo Fyr – Lilla Skratten

Hjälp !


LÄGRET
BEHÖVER

SSGs seglarläger 2023
behöver fler ledare.

Spendera sommarens soligaste 
vecka med skärgårdens skönaste seglarcharmörer.

Vi behöver seglarinstruktörer, kökspersonal, båtfixare, kappseglingsledare. Inga förkunskaper krävs.

Vi behöver även minst två följebåtar som seglar ut med platinagrupperna samt två utseglingsbåtar. 

Mejla juniorverksamhetengaddvikense

image_printSkrivut
Publicerat i Juniorer | Kommentarer inaktiverade för Hjälp !

Nödrop

Rädda vad som räddas kan!

Tyvärr måste styrelsen komma med tråkiga nyheter. Natten till lördag fick Holmfogden in ett samtal från en medlem som var ute på Skratten. Ön har sjunkit och endast bryggorna ligger kvar och flyter på ytan. På grund av det inträffade vädjar nu styrelsen till alla medlemmar att komma till Vaxholm ikväll kl. 18. Vi åker i samlad tropp ut till Skratten för att försöka få upp ön till ytan igen med hjälp av flytbryggorna.

Den som kan tänka sig hjälpa till hör av sig till »Sekreteraren!

image_printSkrivut
Publicerat i Klubbholmen | Kommentarer inaktiverade för Nödrop

Kallelse

Kallelse till medlemsmöte våren 2022

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter.

Korv&öl kommer att säljas, för att undvika hungrande medlemmar!

Tid: Torsdagen den 13 april kl 19:00
Plats: Videomöte (Skype) eller i Klubbhuset

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Förslag till stadgeändring, se nedan
 7. Medlemsärenden
 8. Diskussion om klubbens verksamheter
  • Diskussion: Elkraft på Skratten
  • Diskussion: Allmännt arbete i hamnen. Samtliga hamnliggare uppmanas att närvara!
 9. Rapporter och skrivelser
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning
Kallelse

Föreslagen stadgeändring

§ 13 Övriga funktionärer och deras åligganden

Nuvarande skrivning:

Mom.7 Tillsyningsmannen för sällskapets arbetsbåtar och segelbåtar åligger:
• att utöva allmän tillsyn och ansvara för att båtarna tas upp, vintertäcks, rustas och sjösätts i behörig ordning,
• att inom given budgetram låta anskaffa färg och annan materiel som han bedömer behövs för båtarna,
• att hos hamnfogde begära hjälp med ovannämnda arbeten, vilka räknas som allmänt arbete enligt “Förordning rörande allmänt arbete”.

För att kunna skriva en utförlig arbetsbeskrivning föreslår vi att §13 mom.7 enligt ovan ges en övergripande formulering med detaljer reglerade i en separat förordning:
Mom.7 Båtvårdsmannen ansvarar för att de arbetsbåtar och segelbåtar som används i sällskapets verksamheter sköts och brukas i enlighet med dokumentet “Förordning rörande Sällskapets båtar”.

Detta blir andra omröstningen för denna stadgeändring.

Välkomna!

image_printSkrivut
Publicerat i Medlemsinfo | Kommentarer inaktiverade för Kallelse

Hamnnytt

Sjösättning 2023

Sjösättningen lördagen 22:e april börjar kl.10:00.
Frukost kommer att serveras från kl.09:30. Lunch och fika får man ordna själva. När vi är klara med sjösättningen drar vi igång med Sillsexa®.

  Följande ska göras innan sjösättningen:

 1. Se till att det är städat under båten och rent från täckställning INNAN vi börjar på lördag.
 2. Ta foto på pallningen under kölen så ni vet vilket pallvirke ni behöver ta fram till höstens torrsättning.
 3. Märk din båt för kuddarna på slipvagnen, så slipper ni tänka på det till hösten. Det är så mycket lättare att göra det nu än när båten är i sjön.
 4. Ha egna tampar i för och akter, minst lika långa som båten.
 5. Alla träbåtar ska ha en fungerande dränkpump, tejpa om det behövs men smartare är att lägga våta trasor redan idag.
 6. Hissa flaggan!

Sillsexa

Även i år kommer sillsexa att ske samma dag som sjösättningen. Målet är att vi drar igång senast kl.18.00. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Meddela mig eller klubbmästaren, Gunnar Lindstrand, om ni planerar att komma, så vi vet ungefär hur mycket sill och förtäring vi behöver inhandla. Anmälan kan göras via mejl till hamnfogden@gaddviken.se eller en ping/sms till mig på 073-964 08 03 eller till Gunnar på 070-669 52 02. Hamnliggarna har även möjlighet att anmäla sig på en lista som sitter i klubbhuset sedan bojiläggningsdagen.

Bojiläggning

Söndag 16:e april sjösätts alla bojar. Obligatorisk närvaro för samtliga hamnliggare från 9:00! Stora bryggan börjar efter en stunds information, Mastkransbryggan när stora bryggan är klar. Arbete på egen båt är tillåtet när man är ledig!

Kontrollera din bojutrustning

Senast 1:a april ska det vara gjort av DIG.
Den som inte har gjort det eller får bojutrustning underkänd tilldelas en varning.
Ingen dispens! Varningen kan skriftligen överklagas hos styrelsen. Anser styrelsen att det är en skälig förklaring kan de häva den.

Så här ska det se ut
Skriv ditt namn och telefonnummer på brickan som jag delade ut i höstas och häng upp den på bojen som en signal att ni har genomfört kontrollen och anser att bojutrustning är i ett godtagbart skikt.

 • Kättingen skall ha längd enligt hamnfogdens anvisningar
 • Kättinglänkarnas tjocklek får inte vara mindre än 6 mm
 • Bojstenens ten får inte ha en tjocklek som är mindre än 8 mm
 • Av hänsyn till närliggande yachter ska bojen vara anständig: Inga frigolitbojar, inga bojar med punka och inga små flöten under 25 liter!

Hamnfögderiet påbörjar bojbesiktning 2:a april.

XRF-mätning har genomförts 18 mars.

Båtägarna kommer att informeras om sina mätresultat!

Elen fungerar igen!

Det har varit elavbrott i Gäddis med anledning av ett uppbrunnet elskåp!

… det var ett “komponentfel” som orsakade överhettning.

//Victor

 

Foto:
Tove

image_printSkrivut
Publicerat i Hamnen | Kommentarer inaktiverade för Hamnnytt