Torrsättningen 2021

Inlagt 18.09.2021

Torrsättningen påbörjas klockan 9:00 lördagen den 2:a oktober och fortsätter klockan 9:00 söndagen den 3:e.
 

Obligatorisk närvaro för alla hamnliggare under båda dagarna.

Frukost serveras från kl. 8:30, båda dagarna.

Märk båtarna: En del yachter har inte märken för slipvagnen på båten. Se till att de både finns och är lätta att se, innan torrsättningen startar!

Med tanke på explosionsrisken ska gasoltuber och lösa bensindunkar tas bort från yachter som ligger på hamnplan, de får förvaras i motorboden om de är märkta. Fasta bensintankar ska vara tomma eller fulla.

Pallar, bockar och stöttor ska vara framplockade innan torrsättningen börjar.

» Hamnpärmen innehåller mycket nyttigt, framförallt för den som torrsätter för första gången. Läs den !!!

» Så här går det till!

image_printSkrivut

Förberedande

Inlagt 14.09.2021

Förberedande torrsättning

kl. 09:00 lördag 18/9
Arbetsplikt för alla vinterliggare.

Försäkringsbrev
Den som inte har lämnat ett giltigt försäkringsbrev elektroniskt eller satt in det i vita pärmen mister sin plats på hamnplan!

Bemanningsplan

Städ & Röj på hamnplan på klubbhussidan, inklusive toastäd: Alla vinterliggare på klubbhussidan

Städ & Röj på hamnplan på verkstadssidan: Alla vinterliggare på verkstadssidan

Några som inte städar & röjer men i stället ska…

Återställa Mastkransskjulet + torrsätta Patriks båt:
Robin, Mårten, Lasse W, Ulrika

Serva vagnar & vändskiva + torrsätta Patriks båt:
Patrik, Simon, Emma och Johanna

Märka räls: Henrik, Gun

Förberedande paketsegling: Svante

Runes Ruin – planering + lappar altan: Peter S, Lasse S

Skåp koll: Sofia

Snygga till klubbhus & förberedande sillsexa: Gunnar, Leo

Inventera & intervjua: Victor, Bosse

Med reservation för eventuella justeringar av arbetsuppgifter under dagen.

Torrsättning

Torrsättningen börjar kl. 09:00 med frukost kl. 08:30 lördag 2/10.
Torrsättningen fortsätter kl. 09:00 med frukost kl. 08:30 söndag 3/10.
Arbetsplikt för alla vinterliggare.

image_printSkrivut

Paketkappseglingen

Inlagt 13.09.2021

DET BLIR PAKETSEGLING, HÄR KOMMER INBJUDAN:

Lördagen den 18 september kl 14:00, efter förberedande torrsättning.

Vi börjar med några tävlingar på land, därefter direkt start i seglingen för första båt. Traditionsenligt startar man efter sitt sitt GRS-tal (Gäddis Respit System). Banan är 2 varv valfri väg runt Fjäderholmarna.

image_printSkrivut

Sillsexa

Inlagt 12.09.2021

För första gången i klubbens historia (?) bjuder klubben sig själv på Sillsexa på hösten.

Lördagen den 18:e september

Efter Paketkappseglingen, vid 18-tiden, blir det en förstärkt kappseglingsfest, där alla medlemmar får delta.

image_printSkrivut

Kallelse SSG Medlemsmöte

Inlagt 30.08.2021

Kallelse till medlemsmöte hösten 2021

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter, främst hamnen. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter. Dessutom ska vi ta ställning till två stadgeförändringar, för andra gången.

Tid: Torsdagen den 9 september kl 19:00
Plats: Videomöte eller i Klubbhuset

Kallelse
Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
  3. Val av mötesordförande och sekreterare
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
  5. Fastställande av dagordning
  6. Förslag till stadgeändring, se nedan
  7. Diskussion om klubbens verksamheter!
  8. Rapporter och skrivelser
  9. Övriga frågor
  10. Avslutning

Föreslagna stadgeändringar
Detta blir andra omröstningen om två stadgeändringar.

1. För att hedra våra anor föreslås att Flaggparagrafen får tillbaka sin lydelse från 1963:

§15. Flaggreglemente
Mom. 1. Endast i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerade segelyachter får föra dess standert och flagga.

2. §12 ändras så att suppleanten även ska kunna företräda ledamöter som är adjungerade till styrelsen (en miss i tidigare formulering):

§ 12. Styrelseledamöternas åligganden
Mom.9 Styrelsesuppleanten åligger
• att vid förfall för ordinarie annan styrelseledamot inträda i dennes ställe,
• …

Välkomna!

image_printSkrivut

Stängarhelg

Inlagt 29.08.2021

Den traditionsenliga Stängarhelgen infaller i år den 11-12:e september, på Lilla Skratten!

Det finns mycket att göra!

Vi startar kl 9:00 på lördagen, äter gemensam lunch kl 12:30, och slutar dagen kl 17:00.

Söndagen börjar kl 9:00, gemensam lunch kl 12:30, därefter kort avslutning och inplockning av använt materiel.

Klubben bjuder på lunch och trevligt sällskap!
Närvaro under stängarhelgen meddelas mig senast den 6:e september, beroende på matbeställning.😀

✉ holmfogdenatgaddviken.se
☎ 0705-59 14 90

Välkomna,
Inga-Lill

image_printSkrivut

Kall bastu

Inlagt 18.08.2021


 
Klart man vill basta om man kommer till Skratten i dåligt vädret – men veden är slut!

Ta med egen ved om du vill få upp temperaturen!

image_printSkrivut

Afton på Holmen

Inlagt 08.08.2021

image_printSkrivut

Hjälp!

Inlagt 24.07.2021


 
Alla nya Gäddis-medlemmar har passerat ett nålsöga, styrelsens intervju där man ska berätta om sitt seglarintresse och sin positiva inställning till att hjälpa till med arbetet på klubbholmen!

Nu är det dags, upp till bevis! Under helgerna 7-8 och 15-16 augusti kan du hjälpa till med att renovera Startpaviljongen mm. Det skall hämtas material, rivas, sågas, målas, isoleras, skruvas mm.

Ö-gruppen har möjlighet att hämta och lämna medlemmar i Vaxholm, om du vill jobba över dagen men inte kan komma ut med egen båt.

Anmäl dig gärna till Inga-Lill i förväg, senast 1 augusti:
✉ holmfogden@gaddviken.se
☎ 070-559 14 90

OBS: Den här uppmaningen att frivilligt anmäla dig till en arbetsdag på Lilla Skratten är ett försök att ersätta det tidigare systemet med personlig kallelse av medlemmar till arbetsdagar. Hoppas det blir framgångsrikt.

Välkommen!

image_printSkrivut

Tjejträff

Inlagt 23.07.2021

Välkommen på Tjejträff den 24:e och 25:e juli på Lilla Skratten

Vill du elegant segla in till bryggan eller snyggt och säkert ta ner segel och puttra igång motorn vid tilläggning i sommar?

Vi kommer att under glada tillrop och i godan ro öva tilläggning med en av trissjollarna och med en större båt.

Vi fixar mat och dryck under lördagen och söndagen. Möjligheter finns att bli hämtad och lämnad i Vaxholm. Det finns fyra sovplatser i Startpaviljongen och extra kojer i Sofias och Guns båtar.

Undrar du något är det bara att ringa.
OSA senast den 12: juli.

Segla vackert!
Sofia Broomé
tel 070-209 95 37

image_printSkrivut