Årsfest

FEST — JAAA!!!

SSGStartaSSG vårrustningen med en fest.
Medlemmar med respektive inbjudes till segelsällskapets årsfest.

När: Lördagen den 16:e mars
Tid: 18:00 — fördrinken serveras 18:10
Var: I klubbhuset å Gäddisimg_4957
Var ligger det: Nere i Gäddis
Hur tar man sig dit: Buss 402 från Slussen
Adress: Kvarnholmsvägen 50 (parkeringen) 42 (klubbhuset)

 • Fördrink med tilltugg
 • Buffé
 • Dans till SONY
 • Bar till rimliga priser
 • Samt prisutdelningar

Pris: Inflationsmotståndskraftigt. Fortfarande BARA 350 pix.
Insättes på SSG — PG: 5 25 40 -2
OSA 9/3

Välkomna. Alla gamla som NYA medlemmar

Notera om festen

I år blir festen i klubbhuset, det kommer att gå.
Festen handlar ju om att träffas, svulla lite, hänga i baren, ljuga och dansa lite, dans i klubbhuset, det blir nåt.

Vänligen notera OSA, (det kan vara märkligt med tanke på att vi skall vara i klubbhuset)
Men det behöver fixas porslin och andra praktiska detaljer. För det behövs en veckas framförhållning.

Skicka gärna ett SMS när ni anmält er så får jag lite koll på antalet — 070 669 52 02

Mvh Klubbmästeriet / Gunnar Lindstrand och medhjälpare
SSG på Allt för sjön
Kallelse

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2024 i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 8 februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset eller digitalt deltagande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning
 18. Diskussion — Snickarverkstad

Välkomna!
Styrelsen SSG

7. Balans- och resultaträkning 2023

Årets resultat

Klubbgemensamt 50.889
Hamnen 26.422
Holmen -65.857
Juniorverksamheten -2.567
Kappsegling -4.553
Kurres fond 500.000
Totalt 504.334

Balansrapport 2023-12-31
Resultatrapport 2023-12-31

9. Styrelsens förslag till budget 2024

OBS: Uppdaterad 28.1-24!

Balansbudget 2024

Ingående Perioden Utgående
01.01-24 31.12-24
Plusgiro 260 283 -124 281 136 002
Medlemsfordringar 42 963 -42 963 0
Förbet. kostnader 42 337 -42 337 0
Klubbfond 145 642 0 145 642
Hamnfond 144 236 26 422 170 658
Nuttens fond 11 896 -11 896 0
Kurres fond 483 626 -25 000 458 626
Tillgångar 1 130 983 -220 055 910 928

Resultatbudget 2024

Intäkter

Utgifter

Resultat
Klubbgemensamt 111 530 20 498
• Avgifter (medlem, yacht, inreg) 118 860
• Försäljning 2 095
• Bidrag från hamnen 10% 11 000
Hamnen 114 000 114 000 0
Holmen 0 153 480 -153 480
Juniorer 74 100 106 000 -31 900
Kappsegling 32 900 88 000 -55 100
Summa 352 955 573 010 -220 055
Läs hela Budgetförslaget

11. Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén omval
Vice Ordförande Thomas Borg mandat 1 år till
Sekreterare Johanna Josefsson mandat 1 år till
Kassör Yvonne Fergell omval
Suppleant Charlotta Hermansson omval
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Sofia Broomé nyval
Holmfogde Patrik Stenberg nyval
Kappseglingsledare Svante Söderlind mandat 1 år till
Juniorledare Tove Söderlind omval
Klubbmästare Gunnar Lindstrand mandat 1 år till

12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Maria Nordin nyval 2 år
Biträdande Hamnfogde Robin Böckman nyval
Slipförman Patrik Stenberg omval
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval
omval
Tillsyningsman Hamnen Henrik Edberg nyval
Båtvårdsman Henrik Edberg nyval
Revisorer Mikael Salomonsson
Lars Kjellberg
omval
omval
Revisorssuppleant Edgar Modin nyval
Repr NFBK Bosse Willén omval 2 år
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind mandat 1 år till
Webbredaktör Bosse Willén omval
Redaktör Gäddviket Inga-Lill Bruno omval
Vaktchef Thomas Borg mandat 1 år till
Arkivarie Dorette Leygraf mandat till 2027
Valberedning Lars-Anders Johansson
Mårten Nettelbladt
Vakant
omval
nyval
nyvalPubafton

9/11 Klubbhuset Gäddis
Kl: 18:30

Jakten täckt och vinterdvalan inträder,
även om det för somliga är nu arbetet börjar
Avsluta säsongen med PUB-afton.
Ljug om säsongen för dina klubbkompisar.
Klubbmästeriet kränger bira och varmkorv,
samt tillhandahåller lite snacks.
Kanhända blir det ett tema också.

Välkommen
Klubbmästeriet
s/y Långbom

Etthundrasexåringen s/y Långbom
Paketsegling

Gäddvikare!

Ni har väl inte missat att det är paketsegling?

Lekar och segling med Gunnars berömda ärtsoppa på kvällen.

För anmälan finns lapp i klubbhuset!

Alt: svantesoderlindgmailcom för segling
Gunnar.Lindstrandoutokumpucom för soppa.

Vi ses
Tjejträff

Tjej-sektionen bjuder in till tjejträff

Hej alla gäddistjejer 12:e oktober är det dags för tjejaktivitet.

Gäddis tjejer träffas varje år för en tjejkväll med ett sportigt tema följt av litet mat o dryck. Så även i år:

Torsdag den 12:a oktober träffas vi på Boule Bar vid Liljeholmen.
Liljeholmsvägen 14 (ca 5-10 minuter från Liljeholmens T)

Vi har bokat 2 banor med start 19:30 men kör lite uppvärmning kl 18:30-19:30 och för dom som vill så tar vi något ät-/drickbart efteråt.

O s a om du tänker komma: yvonne.fergellteknordse

Välkomna
Pia, Gun och Yvonne
Medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte hösten 2023

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter, med tyngdpunkt på Lilla Skratten. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter.

Korv och öl kommer att säljas, för att undvika kurrande magar!

Tid: Torsdagen den 14 september kl 19:00
Plats: Videomöte eller i Klubbhuset

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Diskussion om klubbens verksamheter!
 7. Rapporter och skrivelser
 8. Övriga frågor
 9. Avslutning
Kallelse

Välkomna!
Holmen

Stängarhelg

9 – 10 september stängs Lilla Skratten för i år!

Vill du hjälpa till med höstpyssel så anmäl dig gärna till Inga-Lill. Lunch utlovas!

holmfogdengaddvikense
☎ 070-559 14 90 (SMS)

Senast tisdag vill jag ha svar för att hinna handla till luncherna. Det är bra att veta om jag skall tänka på nåt särskilt …

Välkomna,
Inga-Lill
Gäddisregattan

Gäddisregattan 2023

» Resultat

Missa inte sommarens roligaste kappsegling den 19-20 augusti på Lilla Skratten och Västra Saxarfjärden.


Du har väl inte glömt att anmäla dig till den legendariska Gäddisregattan som går av stapeln 19-20 augusti?
Enklast gör man det på sailarena.com, bara att klicka sig vidare till Gäddisregattan. En öppen kappsegling, vi seglar kryss-läns-bana på lördagen och en kortare distans på söndagen.
Alla är välkomna, nybörjare och erfarna seglare.
Förutom spännande seglingar med bra väder ingår även aftersail med korvgrillning, regattamiddag, pub och dans med massor av mingel och trevligt umgänge med likasinnade.
Taggade gastar finns att tillgå från seglarlägret. Kontakta Arvid om intresse finns.
Arvid, 070 684 15 04
Vill ni njuta av den goda middagen? Maila mig svantesoderlindgmailcom
Ses där!
Anmälan: »Sailarena
Svante tel: 0735634063 Mail: kappseglinggaddvikense svantesoderlindgmailcom