Kalendarium

Gäddiskalendern 2023

Januari

9
12
Sista manusdag Gäddviket
Styrelsemöte

Februari

9
21
Årsmöte
Fettisdagen

Mars

2
6
20
25
31
Styrelsemöte
Sista manusdag Gäddviket
Vårdagjämning
Årsfest
Sista anmälningsdag Seglarlägret

April

2
9
13
16
22
22
23
24-
28
Bojbesiktning
Påsklunch på hamnplan
Medlemsmöte
Bojiläggning (9:00)
Sjösättning (10:00)
Sillsexa
Sjösättning, reservdag
Kvällsarbete, städning och eldning på hamnplan
(2 kvällar per medlem)

Maj

20-21
22
27
 
27-28
Öppnarhelg på L:a Skratten
Sista manusdag Gäddviket
Boo Fyr – Lilla Skratten
intern kappsegling
Veteranbåtsmöte i Wasahamnen

Juni

1
7
5-22
23
23
Styrelsemöte
Skärgårdsbåtens dag
Arbetsdagar på Skratten
Alla yachter påmastade
Midsommarfirande på L:a Skratten

Juli

2-9
 
 
10-14
16-22
24-31
31
Seglarläger
2:a förberedelser,
9:e avrustning

Arbetsdagar på Skratten
Gäddiseskader
Arbetsdagar på Skratten
Sista dag för avanmälan
av vinterplats

Augusti

1-11
14
19
20
26
Arbetsdagar på Skratten
Sista manusdag Gäddviket
Gäddisregattan, bankapps.
Gäddisregattan, distanssegling
Båtklubbarnas dag

September

2
7
9-10
14
16
 
16
 
30
Skärgårdskryssarnas dag
Styrelsemöte
Stängarhelg L:a Skratten
Medlemsmöte
Förberedande torrsättning (9:00)
Besiktning stöttor och pallning
Paketseglingen
intern kappsegling
Torrsättning (9:00)

Oktober

1
5
9
12
Torrsättning 2 (9:00)
Styrelsemöte (budgetarbete)
Sista manusdag Gäddviket
Tjejträff (preliminärt)

November

1
2
4
5
9
Seniorträff (preliminärt)
Styrelsemöte (budgetarbete)
Alla yachter täckta!
Höststädning (10:00)
Pubafton (preliminärt)

December

2
 
7
 
 
 
22
Advent på L:a Skratten (preliminärt)
Styrelsemöte
Motioner till årsmöte 2024
lämnas till styrelsen senast 18:30

Vintersolståndet

Med reservation för ev. ändringar:
Styrelse-/medlemsprotokoll gäller.