Hamnen

DSC_0786

Segel Sällskapet Gäddvikens hamn i Nacka

 

Hamnfögderiet

Hamnfogde

Jacob Hagberg
✉ hamnfogdenat.gifgaddviken.se
☎ 070-731 74 06

Vice hamnfogde

Victor Chan

✉ victor.chan.seat.gifgmail.com
☎ 073-964 08 03

Slipförman

Patrik Stenberg
✉ stenberg.patrikat.gifgmail.com
☎ 070-851 03 71

Vice slipförmän

Gunnar Lindstrand
✉ gunnar.lindstrandat.gifoutokumpu.com
☎ 070-669 52 02

Svante Söderlind
✉ svante.soderlindat.gifgmail.com
☎ 073-563 40 63

Tillsyningsman

Stene Bruno
☎ 070-229 26 22

Båtvårdsman

Jan Jäberg
✉ kappseglingat.gifgaddviken.se
☎ 076-413 62 20

gammelhamnen
hamnen