Medlemsinfo

Att bli medlem

För att söka medlemsskap i SSG behöver du skicka in en ansökan. Därefter kommer du att kallas till ett möte med styrelsen, där vi kan lära känna varandra. Segel Sällskapet Gäddviken är en sammanslutning av personer med intresse för segling! Medlemsskap är en förutsättning för att få söka sommar- eller vinterplats för en segelyacht, vi har ingen köavgift men yachten måste vara inregistrerad. Endast segelbåtar kan inregistreras (ej s.k. motorseglare) och äldre båtar byggda i trä prioriteras.

»Ansökningsformulär

Möten

Sällskapet håller 3 möten varje år: Ett årsmöte i februari, ett medlemsmöte i april inför sjösättningen och ett medlemsmöte i september inför torrsättningen.

Mötesprotokoll

Observera att protokollen är elektroniska kopior. Önskar du en exakt kopia av originalhandlingen, så kontaktar du »sekreteraren.

» Medlemsmöte april 2021
» Årsmöte 2021
» Årsberättelse 2020

» Årsmöte 2020
» Årsberättelse 2019

» Medlemsmöte september 2019
» Medlemsmöte april 2019
» Årsmöte 2019
» Årsberättelse 2018

» Medlemsmöte september 2018
» Medlemsmöte april 2018
» Årsmöte 2018
» Årsberättelse 2017

» Medlemsmöte september 2017
» Medlemsmöte april 2017
» Årsmöte 2017
» Årsberättelse 2016

» Medlemsmöte september 2016
» Medlemsmöte april 2016
» Årsmöte 2016
» Årsberättelse 2015

» Medlemsmote september 2015
» Medlemsmöte april 2015
» Årsmöte 2015

» Medlemsmöte september 2014
» Medlemsmöte april 2014
» Årsmöte 2014

 

» Medlemsmöte september 2013
» Medlemsmöte april 2013
» Årsmöte 2013
» Årsberättelse 2012

» Medlemsmöte september 2012
» Medlemsmöte april 2012
» Årsmöte 2012

» Medlemsmöte september 2011
» Medlemsmöte april 2011
» Årsmöte 2011
» Årsberättelse 2010

» Medlemsmöte september 2010
» Medlemsmöte april 2010
» Årsmöte 2010

» Medlemsmöte september 2009
» Medlemsmöte april 2009
» Årsmöte 2009

» Medlemsmöte september 2008
» Medlemsmöte april 2008
» Årsmöte 2008

» Medlemsmöte september 2007
» Medlemsmöte april 2007
» Årsmöte 2007

» Medlemsmöte september 2006
» Medlemsmöte april 2006
» Årsmöte 2006