Gäddviket

Gäddvikare!

UlrikaHärmed är ni alla hjärtligt välkomna att publicera tankar, minnen, iakttagelser, idéer m.m. i vårt medlemsblad Gäddviket. Fyra gånger per år trycker vi upp denna publikation, och ett mål framöver är att få in åtminstone en medlemsartikel i varje nummer.

Alltså: Gör det enkelt och gör det nu! Nästa manusstopp framgår av kalendariet, men tacksamheten lever längre än så.

Väl mött,
Ulrika, nya redaktören
✉ gaddviketat.gifgaddviken.se

Äldre Gäddviket som pdf:

 

» Gäddviket nr.4 2019
» Gäddviket nr.3 2019
» Gäddviket nr.2 2019
» Gäddviket nr.1 2019

» Gäddviket nr.4 2018
» Gäddviket nr.3 2018
» Gäddviket nr.2 2018
» Gäddviket nr.1 2018

» Gäddviket nr.4 2017
» Gäddviket nr.3 2017
» Gäddviket nr.2 2017
» Gäddviket nr.1 2017

» Gäddviket nr.4 2016
» Gäddviket nr.3 2016
» Gäddviket nr.2 2016
» Gäddviket nr.1 2016

» Gäddviket nr.4 2015
» Gäddviket nr.3 2015
» Gäddviket nr.2 2015
» Gäddviket nr.1 2015

» Gäddviket nr.4 2014
» Gäddviket nr.3 2014
» Gäddviket nr.2 2014
» Gäddviket nr.1 2014

» Gäddviket nr.4 2013
» Gäddviket nr.3 2013
» Gäddviket nr.2 2013
» Gäddviket nr.1 2013

» Gäddviket nr.4 2012
» Gäddviket nr.3 2012
» Gäddviket nr.2 2012
» Gäddviket nr.1 2012

» Gäddviket nr.4 2011
» Gäddviket nr.3 2011
» Gäddviket nr.2 2011
» Gäddviket nr.1 2011

» Gäddviket nr.4 2010
» Gäddviket nr.3 2010
» Gäddviket nr.2 2010
» Gäddviket nr.1 2010