Holmen

Holmfogde: Inga-Lill Bruno

»Kontakta Holmfogden

Sällskapets klubbholme, Lilla Skratten, ligger i västra Saxarfjärden, 018º25’28”, N59º26’30”. Den är öppen för medlemmarna och deras gäster.
Holmen