Arkiv för Diverse

NFBK – Härsö

Inlagt 05.05.2022

Vårens arbetsdag på Härsö

är flyttad till lördag den 11 juni, med söndag som reserv, pga ohälsosamt väder. Samling på ön kl.10:00, hinner du inte tills dess så går det bra att komma lite senare. Lunch serveras.

Anmälan sker till lars.hultman@nackabk.se.

Om man önskar dela transport, så diskuterar man detta med Lars i samband med sin anmälan.

» Härsöinfo sommaren 2022

Enkät

Inlagt 24.02.2021

Vi har fått ett bidrag från RF. I samband med det önskade de att våra medlemmar skulle svara på en enkät, i forskningssyfte. Svara gärna på enkäten, som tack för pengarna, senast den 28:e februari, midnatt. Klicka på länken nedan!

Deltagande i denna forskningsstudien är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande utan konsekvenser (för mer info se EU:s dataskyddsförordning (www.datainspektionen.se)). Denna enkät bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte behandlas vidare. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem.

Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets Dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Frivilliga kontaktuppgifter samlas in för att uppföljande datainsamling ska kunna ske. Uppgifterna kommer att behandlas varefter de arkiveras, Riksidrottsförbundet (RF) och Örebro universitet har tillgång till materialet.

» Till enkäten