Inbjudan

Segel Sällskapet Gäddviken inbjuder till

Resultatflagga

Gäddisregattan 2016

Lilla Skratten, Västra Saxarfjärden
Lördag/söndag 13-14 augusti

En öppen kappsegling för:
IF, M-22, M-30, Nordisk Folkbåt, Smaragd, SK 30, SRS

 1. REGLER
 2. 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.

  1.2 Reglerna för SRS-systemet 2016 gäller.
  För klass gäller minst tre anmälda sista anmälningsdag.

  1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40.
      En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 3. VILLKOR FÖR ATT DELTAGA
 4. 2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

  2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

  2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

 5. ANMÄLAN
 6. 3.1 Anmälan, samt anmälningsavgift, skall vara SSG tillhanda senast måndag 8:e augusti. Anmälan via SSFs tävlingskalender (»M22, »SRS, »Nordisk Folkbåt, »Smaragd, »IF, »M30, »Sk30) el. per tfn 0764-13 62 20, alt 08-50 22 84 58, kl 18:00-20:00.

  3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnummer och e-postadress samt klubb.

  3.3 Anmälningsavgiften är 400:- och sätts in på PG 5 25 40-2. Rabatt vid anmälan före 1/8 är 50:-. Regattamiddagen kostar 390:-/person, skicka ett mail till kappseglingat.gifgaddviken.se och berätta hur många som kommer att vara med på middagen.

 7. REGISTRERING
 8. 4.1 Registrering skall göras på tävlingsexpeditionen före 09:00 lördag 13 augusti.

  4.2 Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

 9. SEGLINGSFÖRESKRIFTER
 10. Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

 11. TIDSPROGRAM
 12. 6.1 Fredag 12 augusti:
  18:00-24:00 PreSail, puben öppen
  19:00-21:30 Tävlingsexpeditionen öppen

  Lördag 13 augusti:
  08:00 Purrningsskott och tävlingsexpeditionen öppnar
  09:30 Skepparmöte, Exp. stänger
  11:00 Första varningssignal för bankappseglingarna
  Ca 16:00 After Sail
  19:00 Regattamiddag
  21:00-01:00 Pub och dans

  Söndag 14 augusti:
  08:00 Purrningsskott, tävlingsexpeditionen öppnar
  09:00 Skepparmöte, Exp. stänger
  10:15 Start distanskappsegling
  Snarast After Sail, prisutdelning och avslutning

  6.2 Fyra kappseglingar är planerade.

 13. GENOMFÖRANDE
 14. 7.2 Tre bankappseglingar på lördagen och en distanskappsegling på söndagen.

 15. KAPPSEGLINGSOMRÅDE
 16. 8.1 Bankappseglingen är belägen på Trälhavet.

  Distanskappseglingen har start och mål utanför L:a Skratten.

 17. BANAN
 18. 9.1 Lördag: Kryss/läns-bana med offsetboj.

  Söndag: Distansbana ca 10 M.

 1. POÄNGBERÄKNING
 2. 11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

 3. PRISER
 4. 12.1 Pris delas ut till varje klassegrare samt till totalsegraren enligt SRS. I övrigt ett pris för var femte startande båt i respektive klass (Max 3:e pris).

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jan Jäberg 0764-13 62 20 alt. 08-50 22 84 58 efter kl. 18.00.

Mats Byström 070-515 53 36