1

Hamnpärmen

Uppdaterad sept 2022

parmInnehåll

 1. » SSG Hamn
  » SSGs stadgar

 2. » Hamnens verksamhet
  » Underhållshistorik 2018

 3. » Hamnförordning
  » Pallning & stöttning

 4. » Allmänt arbete
 5. Miljö
  » Miljöpolicy
  » Avfallshanteringsplan
  » Avfallsmottagning
  » SSG Miljölogg
 6. » Hamnens funktionärer
 7. Torrsättning
  » Förberedande torrsättning
  » Rutiner vid torrsättning
 8. Sjösättning
  » Bojiläggning
  » Rutiner vid sjösättning
 9. » Hamnens anläggningar
  9.1 Elanläggning
  9.2 Vattenanläggning
  9.3 Brandskydd

 10. » Båtansvar