Hamnpärmen

Uppdaterad dec. 2023

Innehåll

parm

 1. Styrande dokument
  1.1 Stadgar

 2. Verksamhet
  2.1 Underhållshistorik 2023
  2.2 Underhållsplan

 3. Hamnförordning
  3.1 Pallning, stöttning & täckning

 4. Allmänt arbete
  4.1 Vaktinstruktion

 5. Miljö

  5.1 Miljöpolicy
  5.2 Avfallshanteringsplan
  5.3 Avfallsmottagning
  5.4 Miljölogg
  5.5 Godkänd avfallsplan 2023

 6. Funktionärer

 7. Torrsättning
  7.1 Förberedande torrsättning
  7.2 Rutiner vid torrsättning

 8. Sjösättning
  8.1 Bojiläggning
  8.2 Rutiner vid sjösättning

 9. Anläggningar
  9.1 Elanläggning
  9.2 Vattenanläggning
  9.3 Brandskydd

 10. Båtansvar