1

Aktuellt !

Uppdaterad 5/6-23

 
» Inbjudan Kurres Minne

» Jubileum

» Boka arbetsdagar på Lilla Skratten, så går det lättare för Inga-Lill att planera!

» Information om Härsö 2023. En arbetsdag på Härsö likställs med en extra arbetsdag i hamnen.

Medlemsmatrikeln för 2023 kan hittas under Medlemsinfo – endast för medlemmar!

» Yachtmatrikeln är uppdaterad

» Seglarlägret behöver hjälp!

Nacka BKs hamn är tillgängligt för transporter över kajen, Bosse har nyckel till vägbommen. Bryggan vid Svindersviks herrgård är i gott skick men avspärrad i väntan på underhåll!

Yachter som nyttjar bryggplats i hamnen ska ALLTID ha ett både gällande och inskickat försäkringsbevis!
»Försäkringsbreven lämnas in digitalt!

• För din egen säkerhets skull, anmäl dig till »ICE-förteckningen! (Du måste vara inloggad!)