Formalia

SSGs verksamhet baseras på våra stadgar, som bestäms av medlemsmöten. Dessutom finns förordningarna »Allmänt arbete och »Hamnförordningen vilka bestäms av Sällskapets styrelse.