1
Ny hemsida

Hemsidan har utsatts för ett synnerligen illvilligt angrepp

(PHP 7.4 är uppdaterat till PHP 8.0)

För att undvika en generalkrasch så är Temat och flera tillägg utbytta.

Detta innebär att en mängd sidor har fått en mindre rolig formatering, eller åtminstone annorlunda. Hör av dig om något inte fungerar eller om det är någon speciell sida som gör extra ont i själen.
Snoy

Ö6:an Snoy är till försäljning.

Kravellbyggd i furu. Galvade spant.
Löa 9,2 meter
Bredd 2,2 meter
Djupgående 1,4 meter
Deplacementet uppskattat efter ritning och bör vara i trakterna runt 3,2 ton med en kölvikt (järn) på 1,4 ton.

Snoy är i min mening i grund och botten en vacker båt. För att inte hennes skick ska hamna i en negativ spiral i att-göra-listan årligen fylls på måste jag nu söka en annan ägare till båten. Efter många kvällars betänkande är slutsatsen att livspusslet inte går jämnt ut.

Skicket är ok, men det finns att göra. Tidigare renoveringar gällande botten hör dock inte dit men diverse smålagningar men även längre projekt
kan initieras helst redan i år.

För- resp. Storsegel i dugligt skick
Ankare, 7,5 kilo
Utombordare 4-takt
Dränkpump
El för landström/laddning
El-central samt stereo
Gasolkök finns men har inte använt det själv.

Andrejs
Johan

Medlemmen i SSG Johan Lundevall Stenberg lämnade oss efter en lång tids sjukdom den 24 oktober 2022. Johan blev 16 år gammal och var nere i hamnen ganska mycket när han var yngre och jag orkade få ner och upp honom i rullstolen. Sista gången Johan var på besök var i somras. Johan hann även besöka Lilla Skratten med SK30 Ellen III vilket han uppskattade.

Nu seglar Johan vidare på smult vatten och blanka isar.

Pappa
Patrik Stenberg
Visst blir det pubafton!

… det står ju i kalendern. Står det i kalender är det stor sannolikhet att du får sällskap av Lasse Salomonsson, det är sen gammalt. Förhoppningsvis blir vi många fler.

Giulio och Henrik kommer och berättar om Gotland runt

som seglades i somras på Giulios Omega 42:a, Aniara. Har vi tur blir det bildspel.

Sedvanlig servering av klubbmästeriets kapellmästare, Gunnar Lindstrand med ackompanjemang.

Klockan 18.00 ses vi i klubbhuset, eller hur! Seminariet börjar klockan 19!

Välkomna, Henrik
Inbjudan till medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte hösten 2022

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter.

Korv kommer att serveras, för att undvika hungrande medlemmar!

Tid: Torsdagen den 15 september kl 19:00
Plats: Videomöte eller i Klubbhuset

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Diskussion om klubbens verksamheter!
 7. Rapporter och skrivelser
 8. Övriga frågor
 9. Avslutning
Kallelse

Välkomna!
Gäddis barnkammare


Kallelse till Medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte våren 2022

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter. Dessutom ska vi ta ställning till en stadgeförändring, för andra gången.

Korv kommer att serveras, för att undvika hungrande medlemmar!

Tid: Torsdagen den 7 april kl 19:00
Plats: Videomöte eller i Klubbhuset

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Förslag till stadgeändring, se nedan
 7. Medlemsärenden
 8. Diskussion om klubbens verksamheter!
 9. Rapporter och skrivelser
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning
Kallelse

Föreslagen stadgeändring
Efter nyval av ordförande eller kassör behöver klubben hålla ett konstituerande möte för att utse dessa som ”firmatecknare”. Kopia av detta protokoll ska sedan skickas till dem det berör. Som en förenkling föreslår vi följande tillägg i stadgarna:

§11 Firman tecknas av Ordföranden och Kassören, var och en för sig. I händelse av jäv ersätter vice Ordföranden.

Detta blir andra omröstningen för denna stadgeändring.

Välkomna!
Studiebesök

Annell Båtbyggeri AB

Onsdag 23:e februari kl. 18:00
Älvsbyvägen 26, 139 52 Värmdö

Ingen begränsning av antalet deltagare: Anmäl dig ändå till Janne Jäberg eller till ✉ infoatgaddviken.se

Vi kan en sak: Träbåtar

Annell Båtbyggeri består av fem hängivna båtbyggare och båtsnickare. Anders Annell är ledare och båtbyggeriets grundare. Vårt båtsnickeri finns sedan starten 1995 på Värmdö utanför Stockholm, där vi arbetar med det vi älskar – renovera, bygga och underhålla båtar av trä.

Vi har specialistkompetens inom traditionella hantverksmetoder, och utvecklar nya tekniker inom båtbyggeri. När vi arbetar är det väsentligt med omsorg. Både om kvalitet i utförande och materialval, och att det ska bli vackert. I våra renoveringar håller vi oss gärna till de metoder som båten byggts med. Vår åsikt är att så kallade moderna metoder med för mycket limning förstör båtarna och skapar stora kostnader på sikt.

Vi har ett klimatkontrollerat båtsnickeri där vi kan ta in båtar upp till 24 meters längd, och kan ställa in temperatur och fuktighet efter båt och behov. Här ligger den gamla Gäddisbåten Aziza, X:et, Regina, Tournesol (bilden) m.fl.
Kallelse SSG Årsmöte 2022

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2022 i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 10 februari klockan 19:00
Plats: OBS: Endast digitalt deltagande !

Vi följer FHMs direktiv och håller ett digitalt möte. Styrelsen träffas i klubbhuset och övriga medlemmar kan delta via Skype.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga

  Föreslagen stadgeändring, se nedan

 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

7. Balans- och resultaträkning

» Balansrapport 2021-12-31
 
» Resultatrapport 2021-12-31

9. Styrelsens förslag till Budget

» Budgetförslag 2022
• Bryggavgiften för sommarliggare höjs till 2.400:-.
• För övrigt oförändrade avgifter.

11. Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén omval 2 år
Vice Ordförande Thomas Borg mandat till 2023
Sekreterare Pontus Waltré mandat till 2023
Kassör Yvonne Fergell omval 2 år
Suppleant Johanna Josefsson omval 2 år
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Victor Chan mandat till 2023
Holmfogde Inga-Lill Bruno omval 2 år
Kappseglingsledare     Svante Söderlind mandat till 2023
Juniorledare Tove Söderlind omval 2 år
Klubbmästare Gunnar Lindstrand     mandat till 2023

12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Robin Böckman omval 2 år
Slipförman Patrik Stenberg omval 1 år
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval 1 år
Tillsyningsman Hamnen Stene Bruno omval 1 år
Biträdande Tillsyningsman Holmen Stene Bruno omval 1 år
Båtvårdsman Björn Bruno omval 1 år
Revisor Mikael Salomonsson omval 1 år
Revisor Gustav Björklund-Larsen omval 1 år
Revisorssuppleant Inger Callemo omval 1 år
Repr NFBK Bosse Willén omval 2 år
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind mandat till 2023
Webbredaktör Bosse Willén omval 1 år
Redaktör Gäddviket Inga-Lill Bruno nyval 1 år
Vaktchef Thomas Borg mandat till 2023
Arkivarie Dorette Leygraf omval 5 år
Valberedning Leo Regazoni
Lars-Anders Johansson
Ulf Waltré
omval 1 år

13. Föreslagna stadgeändringar

Efter nyval av ordförande eller kassör behöver klubben hålla ett konstituerande möte för att utse dessa som ”firmatecknare”. Kopia av detta protokoll ska sedan skickas till dem det berör. Som en förenkling föreslår vi följande tillägg i stadgarna:
§11 Firman tecknas av Ordföranden och Kassören, var och en för sig. I händelse av jäv ersätter vice Ordföranden.