Pallning & stöttning

Segel Sällskapet Gäddviken /Styrelsen
Sept. 2015

Godkännande av pallning och stöttning

SSGs hamnplan består av grus på en bädd av lera. Detta innebär att marken rör sig, beroende på temperatur och nederbörd. Det ställer krav på stabilitet och justerbarhet vid pallning och stöttning av yachter upplagda i sällskapets hamn. Yachtens pallning och stöttning skall vara godkänd av hamnfogde.
Kontakta hamnfogde vid minsta tveksamhet!

Kölpallning

Som kölpallning används två block som ligger på underslag (plankor) mellan sliprälsen. Blocken skall vara ca 30 cm breda och 60 – 100 cm långa. Höjden är drygt 40 cm (40,5 cm) exklusive underslag. Blocken skall vara så låga att de kan ligga på plats när yachten körs fram på slipvagnen och så höga att yachten kan ställas av med, normalt, en till två 2-tums pallningsbitar på vardera blocket. Antalet pallningsbitar varierar beroende på kölens utformning.

Stöttning

Yachtens täckning får inte förtöjas i bockar eller stöttor.

Bockar

Yachten skall ha minst en för- och en akterbock. Bockarna ska:

  • stå på underslag (plankor) så att de inte riskerar att tryckas ner i marken.
  • vara minst lika breda som yachten.
  • vara tillräckligt stabila för att hålla yachten.
  • kunna stå för sig själva, antingen med stag till kölpallning, med kryss mellan bockarna eller genom att ha två egna stödben.
  • vara justerbara så att de kan ställas på plats utan snickeriarbeten. De bör vara försedda med skruvstöttor eller kilar som stabiliserar yachten i sidled.
  • Yachter med lång köl får ha bockar utan en horisontell del som stöttar yachten vertikalt (två hopbyggda stöttor).

Sidostöttor

Bockarna skall kompletteras med minst ett par sidostöttor, eller alternativa lösningar, för att säkra fyra anliggningspunkter mot skrovets botten även medan en bock eller stötta flyttas vid arbete/målning av yachtens botten. Sidostöttorna skall vara justerbara.