Torrsättningen 2017

Torrsättningen påbörjas klockan 9:00 på lördag och fortsätter på söndag.

Frukost serveras från klockan 8:30. Obligatorisk närvaro för alla hamnliggare under båda dagarna. Den yacht som inte har ett giltigt försäkringsbrev i vita pärmen kommer inte att torrsättas!

Märk båtarna: En förvånande stor andel yachter har inte märken för slipvagnen på båten. Se till att de både finns och är lätta att se, innan torrsättningen startar på lördag!

Det finns ett fåtal märkta motorer, bränsletankar osv i motorboden. Som vanligt gäller att endast märkta saker får stå där. Det som inte är märkt på söndag kommer att plockas ut.

Med tanke på explosionsrisken ska gasoltuber och lösa bensindunkar tas bort från yachter som ligger på hamnplan, de får förvaras i motorboden. Fasta bensintankar ska vara tomma eller fulla.

» Hamnpärmen innehåller mycket nyttigt, framförallt för den som torrsätter för första gången. Läs den !!!

» Så här går det till!
Städdax

Samtliga hamnliggare uppmanas att omgående ställa täckställningar och pallning på anvisad plats.

Täckningsmaterial mm får endast förvaras i slänten, samt längs stranden utanför klubbhuset och vid mastskjulet.

Vi vill alla att det ser rent och trevligt ut på vår hamnplan!

Hamnfogden
Det är dags nu !
Vårstämning


 
Nu är det vår i luften och hög tid för Vårrustning !
Storstädning


 
Samtliga båtar som legat övergivna i viken har seglat vidare.
Ny väg


 
Den nya fina vägen är tyvärr inte avsedd som nerfart till oss, utan för att dra fram en elkabel.
Nackas byggplaner

plan
» Läs mer om Nackas planer för vårt närområde.
Snökaos

Snön ligger tung på taken,
endast tomten är vaken.

Det är många täckningar som knäckts av snötyngden, en del ligger platt över båten. Andra har en enorm snölast i fickor men håller fortfarande, gå ner och rensa så fort som möjligt!!! En förutsättning för att täckställningen ska klara snölast är ett tillräckligt starkt dragband, ett spännband är bra och lätt att ta bort efter snösmältningen.
img_4964-3 dragbandHamnförordningen

§
Höststädningen har tidigare flyttats fram några veckor för att minska risken för snöarbete. Reglerna för presenningsboden i Hamnförordningen ändrades inte på samma gång och har därför uppdaterats, så att boden kan tömmas på städdagen:

Presenningar får förvaras i presenningsboden under sommaren men ska vara utplockade innan städdagen i november. Segel och dynor får förvaras i presenningsboden efter städdagen i november till helgen före första sjösättning.
Detta händer i hamnen

10678740-water-tap-drip
I slutet på denna vecka (- 6 november) kommer vattnet på hamnplan att stängas av.

Höststädningen går av stapeln söndagen den 20 november. Vill påminna om att varje båtägare ansvarar för den del av slänten som är framför/bakom sin båt. Det ligger nu en hel del virke kvar i slänten, tom en hel täckställning (gul). Slänten skall vara fri från prylar, undantag är underlag till täckställningar. Presenningsboden kommer att rensas på omärkta presenningar.

Hamnfogden